Freek Schols

Freek ScholsFreek Schols is gespecialiseerd in de civiel- en fiscaalrechtelijke aspecten van het familievermogensrecht, waaronder te begrijpen het erfrecht. Hij is thans als hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht verbonden aan het Centrum voor Notarieel Recht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid Radboud Universiteit Nijmegen. Tot november 2008 was hij hoogleraar Estate Planning aan deze faculteit.
In augustus 2016 werd Freek benoemd tot buitengewoon hoogleraar ‘Familie(vermogens)recht en erfrecht’ aan de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de University of Curaçao.

Freek was vele jaren werkzaam in de notariële praktijk. Hij is onder meer redacteur van het WPNR (Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie), hoofdredacteur van het (losbladige) Handboek Estate Planning, co-auteur van het Handboek Erfrecht, co-auteur van de Asser (Internationaal personen-familie- en erfrecht), hoofdredacteur van het Tijdschrift Erfrecht en redacteur van EstateTip Review. Hij is, onder meer, hoofdocent van de Stichting Beroepsopleiding Notariaat (Familievermogensrecht) en de beroepsopleiding tot estate planner (EPN). In december 2005 promoveerde hij tot doctor in de Rechtsgeleerdheid op de dissertatie getiteld ‘Quasi-erfrecht met bindende elementen’. Freek adviseert, publiceert en geeft lezingen en voordrachten op diverse rechtsgebieden.

Hij werd geboren in Limburg (12 januari 1971) en groeide op in Spaubeek. Op de Scholengemeenschap St. Michiel te Geleen behaalde hij het gymnasium diploma. Hij studeerde Notarieel recht en Rechtsgeleerdheid aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Sinds 1993 verschenen diverse tijdschriftartikelen en boeken van zijn hand.