Over ons

ScholsBurgerhartSchols (Research & Development en Legal Opinions) is een organisatie waar notariële- en fiscale juristen werkzaam zijn, die opereren op het gebied van de estate planning en notarieel juridisch advies in de meest ruime zin des woords. ScholsBurgerhartSchols richt zich primair op de ‘business to business’ advisering.

Schijf van Vijf van de Estate Planning

Centraal staat de Schijf van Vijf van Estate Planning, ontwikkeld door prof. mr. dr. Bernard Schols, prof. mr. dr. Freek Schols en prof. mr. dr. Wouter Burgerhart. De Schijf van Vijf kent vijf civielrechtelijke en fiscale elementen: (1) huwelijkse voorwaarden/contracten ter zake des doods, (2) schenking, (3) testament, (4) levensverzekering, pensioen en sociale zekerheid en (5) internationaal. Deze onderdelen kunnen niet los van elkaar worden gezien. Meer weten over deze Schijf van Vijf? Download dan hier het boekje.