Publicaties Freek Schols

Schols, F.W.J.M. (1993), Beschikkingsbevoegdheid registergoederen en huwelijk, Notarisklerk,p. 218 – 220

Schols, F.W.J.M. (1995), Gemeenschap van vruchten en inkomsten. Een nieuwe toekomst?!, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, p. 288 – 290

Schols, F.W.J.M. (1995), (samen met B.M.E.M. Schols en D.E.J.M. Schols), Over economen, papieren schenkingen en bejaardentehuizen, Notarisklerk, p. 89 – 94

Schols, F.W.J.M. (1995), (samen met B.M.E.M. Schols en D.E.J.M. Schols), Een warm pleidooi …’ Een reactie op JBN 1995, nr. 97, Juridische Berichten voor het Notariaat, p. 7 – 8

Schols, F.W.J.M. (1995), (samen met B.M.E.M. Schols en D.E.J.M. Schols), De moderne ouderlijke boedelverdeling altijd goed?!, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, p. 713 – 716

Schols, F.W.J.M. (1996), De kogel door de erfrechtelijke kerk, Tijdschrift voor Familie en Jeugdrecht, p. 170 – 175

Schols, F.W.J.M. (1996), (samen met B.M.E.M. Schols), Vervaltermijn op afroep als tax-planningstool?, Fiscale Berichten voor het Notariaat, p. 5 – 7

Schols, F.W.J.M. (1996), (samen met M.J.A. van Mourik en L.C.A. Verstappen), Langstlevende-testamenten en huwelijkse voorwaarden, Verslag onderzoek, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, p. 245 – 248

Schols, F.W.J.M. (1996), ‘Eerste Hulp’ bij erfrechtelijke berekeningen, Notarisklerk, p. 20 – 24

Schols, F.W.J.M. (1996), Het ‘gunstig stemmen’ van de kantonrechter, Enkele beschouwingen in het kader van de estate planning bij aanwezigheid van een wegens geestelijke stoornis onder curatele gestelde legitimaris, Notarisklerk, p. 68 – 71

Schols, F.W.J.M. (1997), (samen met B.M.E.M. Schols), ‘Tijdelijke paniek’: erfrechtelijke of fiscale dogmatiek?, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, p. 143 – 146

Schols, F.W.J.M. (1997), (samen met M.J.A. van Mourik), Deutsch-Niederländischer Rechtsverkehr in der Notariatspraxis, Die Abwicklung eines Erbfalls in den Niederlanden und die Gestaltung von letztwilligen Verfügungen deutscher Staatsangehöriger bzw. bei deutschen Nachlaßvermögen in den Niederlanden, Deutsches Notarinstitut Würzburg, p. 134 – 149

Schols, F.W.J.M. (1997), (samen met B.M.E.M. Schols), Testamentenpraktijk wordt alsnog gespaard van fiscaal genot, Weekblad voor Fiscaal Recht, p. 1143 – 1146

Schols, F.W.J.M. (1997), Verzorgingstestament weldra minder noodzakelijk in groep 1?!, Notarisklerk, p. 50 – 53

Schols, F.W.J.M. (1997), De wetgeving tijdelijke genotsrechten: een nieuw gevaar voor de ‘ik-opa clausule’, Notarisklerk, p. 104 – 106

Schols, F.W.J.M. (1998), (samen met B.M.E.M. Schols), De revival van het vruchtgebruiktestament?!, Kwartaalbericht Estate Planning, p. 12 – 14

Schols, F.W.J.M. (1998), Gezamenlijk gezag en gezamenlijke voogdij, een goed begin van het nieuwe jaar, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, p. 1 – 5

Schols, F.W.J.M. (1998), (samen met B.M.E.M. Schols), Noodrem ter voorkoming van genot, Notarisklerk, p. 65 – 67

Schols, F.W.J.M. (1998), (samen met B.M.E.M. Schols), Genotsrechten: eind goed, al goed?, Notarisklerk, p. 213 – 215

Schols, F.W.J.M. (1998), Handboek Nieuw Erfrecht, Hoofdstuk VI, De uiterste wilsbeschikking in het algemeen, p. 57 – 72, Hoofdstuk VII, De uiterste wilsbeschikking in het bijzonder, p. 83 – 118, Hoofdstuk VIII, Wie uiterste wilsbeschikkingen kunnen maken en wie daaruit voordeel kunnen trekken, p. 119 – 135, Tjeenk-Willink Deventer (boek)

Schols, F.W.J.M. (1998), (samen met B.M.E.M. Schols), De ouderlijke boedelverdeling heeft de kraaienmars nog niet geblazen (I), Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, p. 369 – 370

Schols, F.W.J.M. (1998), (samen met B.M.E.M. Schols), De ouderlijke boedelverdeling heeft de kraaienmars nog niet geblazen (II), Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, p. 390 – 392

Schols, F.W.J.M. (1998), Geregistreerd partnerschap en de gezamenlijke gezagregeling, een nieuw duo, Notarisklerk, p. 55 – 58

Schols, F.W.J.M. (1999), Het nieuwe versterferfrecht, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, p. 2 – 7

Schols, F.W.J.M. (1999), Eerste hulp bij erfrechtelijke berekeningen (II), Notarisklerk, p. 3 – 6

Schols, F.W.J.M. (1999), Het systeem van de legitieme in kort bestek, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, p. 228 – 230

Schols, F.W.J.M. (1999), Handboek Estate Planning, supplementen 1999, Kluwer Deventer

Schols, F.W.J.M. (1999), Ik-vader-clausule, een zegen?!, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, p. 147 – 149 Schols, F.W.J.M. (1999), Van een goede suggestie en appels met peren, een naschrift, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, p. 421 – 422

Schols, F.W.J.M. (1999), Schenking en Gift naar nieuw recht, Hoofdstuk II, De schenking terzake des doods, p. 25 – 38, Hoofdstuk III, Andere quasi-legaten, p. 39 – 51, Tjeenk Willink Deventer

Schols, F.W.J.M. (1999), Nieuw Erfrecht, Overgangsrecht en Anticipatie, Hoofdstuk VI, De uiterste wilsbeschikking in het algemeen, p. 27 – 34, Hoofdstuk VII, De uiterste wilsbeschikking in het bijzonder, p. 35 – 47, Hoofdstuk VIII, Wie uiterste wilsbeschikkingen kunnen maken en wie daaruit voordeel kunnen genieten, p. 49 – 50, Tjeenk Willink Deventer

Schols, F.W.J.M. (2000), Das nächste Blut erbt das Gut; Is het zonder bloed ook goed?!, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, p. 254 – 257

Schols, F.W.J.M. (2000), (samen met B.M.E.M.,Schols), De kraaienmars schalt na: Oprenting van overbedelingsvorderingen (toch) verstoord door vruchtgebruik?!, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, p. 360 – 363

Schols, F.W.J.M. (2000), Het finaal wederkerig verrekenbeding werkend bij overlijden als quasi-legaat?!, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, p. 3 – 6

Schols, F.W.J.M. (2000), Finaal wederkerig verrekenbeding en quasi-legaat, een nadere overpeinzing, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, p. 377 – 379

Schols, F.W.J.M. (2000), Ouders en kinderen van hele en halve bedden; nogmaals het nieuwe versterferfrecht, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, p. 389 – 390

Schols, F.W.J.M. (2000), Voorkomen is beter dan genezen, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, p. 439 – 441

Schols, F.W.J.M. (2000), Handboek Nieuw Erfrecht, Hoofdstuk VI, De uiterste wilsbeschikking in het algemeen, p. 83 – 99 en p. 109 – 114, Hoofdstuk VII, De uiterste wilsbeschikking in het bijzonder, p. 115 – 182, Hoofdstuk VIII, Wie uiterste wilsbeschikkingen kunnen maken en wie daaruit voordeel kunnen trekken, p. 183 – 201, 2e druk, Tjeenk-Willink Deventer

Schols, F.W.J.M. (2000), Over de cautio van Socinus en de niet-opeisbaarheidsclausule, Van Mourik Bundel, Yin Yang, Kluwer Deventer, p. 285 – 291

Schols, F.W.J.M. (2000), Handboek Estate Planning, supplementen 2000, Kluwer Deventer

Schols, F.W.J.M. (2001), De nieuwe schenkingsregeling. Een gift voor estate planners?!, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, p. 146 – 151

Schols, F.W.J.M. (2001), Nog nieuwer erfrecht, over de positie van het gezag- en voogdijkind in het nieuwe erfrecht, De Notarisklerk, p. 121 – 124

Schols, F.W.J.M. (2001), (samen met B.M.E.M. Schols), Verblijvingsbedingen bij partnerovereenkomsten en het nieuwe erfrecht; een reactie, Juridische Berichten voor het Notariaat, p. 14

Schols, F.W.J.M. (2001), Waarom geen volkssuccessiewetgeving?!, Fiscaal Tijdschrift Vermogen, p. 3

Schols, F.W.J.M. (2001), bewerking deel 2 hoofdstuk 6 en 7, deel 3, deel 8, bijlage 6, Almanak Schenken & Erven 2001, ElsevierAmsterdam, p. 24 – 30 en p. 36 – 82

Schols, F.W.J.M. (2001), Naar ‘notarieel accountmanagement’ en een notarieel onderhoudscontract, Guus Rieter Notaris!, Hekkelman, Terheggen & Rieter Nijmegen, p. 60 – 66 Schols, F.W.J.M. (2001), Het nieuwe erfrecht: geen oude wijn uit 1838 in nieuwe zakken, Erven en Estate Planning vanaf 2001, Gouda Quint Arnhem, p. 31 – 43

Schols, F.W.J.M. (2001), Handboek Estate Planning, supplementen 2001, Kluwer Deventer

Schols, F.W.J.M. (2002), (samen met B.M.E.M. Schols), Krijgt de legitimaris bericht?, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, p. 825 – 827

Schols, F.W.J.M. (2002), (samen met B.M.E.M. Schols), De klappen van de erfrechtelijke zweep, Nieuw Erfrecht, p. 32 – 37 Schols, F.W.J.M. (2002), Handboek Nieuw Erfrecht, Hoofdstuk VI, De uiterste wilsbeschikking in het algemeen, Hoofdstuk VII, p. 91 – 108 en p. 119 – 125, De uiterste wilsbeschikking in het bijzonder, p. 127 – 203, Hoofdstuk VIII, Wie uiterste wilsbeschikkingen kunnen maken en wie daaruit voordeel kunnen trekken, p. 205 – 223, 3e druk, Kluwer Deventer

Schols, F.W.J.M. (2002), (samen met W. Burgerhart en B.M.E.M. Schols), Van cautio’s, vermeende dertigdagenclausules, ‘Insichgeschäfte’ en andere erfrechtelijke nieuwigheden. Een reactie, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, p. 858 – 865

Schols, F.W.J.M. (2002), (samen met W. Burgerhart, M.J.A. van Mourik, B.M.E.M. Schols, L.C.A. Verstappen), Het nieuwe erfrecht in 204 vragen en antwoorden, Kluwer Deventer, p. 14 – 26 en p. 84 – 96

Schols, F.W.J.M. (2002), (samen met M.J.A. van Mourik, B.M.E.M. Schols, L.C.A. Verstappen), Nieuw Erfrecht Overgangsrecht, Kluwer Deventer, p. 29 – 60 (boek)

Schols, F.W.J.M. (2002), Het erfrecht bij versterf van de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot en van de kinderen alsmede andere wettelijke rechten, art. 4:13 – 4:27 BW, Erfrecht, Tekst & Commentaar, Kluwer Deventer, p. 19 – 45

Schols, F.W.J.M. (2002), Nieuw erfrecht en… het nieuwe schenkingsrecht, Over schenken met de koude hand en contractuele legaten, In Ars Notariatus CXIV,Kluwer Deventer, p. 23 – 30

Schols, F.W.J.M. (2002), Nog nieuwer erfrecht, over de positie van het gezag- en voogdijkind in het nieuwe erfrecht, Notarisklerk, p. 121 – 124 Schols, F.W.J.M. (2002), A. Verbeke, De legitieme ontbloot of dood? Leve de echtgenoot! (oratie KUB 2000) [Bespreking van het boek: De legitieme ontbloot of dood? Leve de echtgenoot!], Fiscaal Tijdschrift Vermogen, p. 28 – 30 (boekbespreking)

Schols, F.W.J.M. (2002), (met anderen), National report, Netherlands, Study on the conflicts of law of succession in the European Union, onderdeel IPR-erfrecht, German Notary Institute

Schols, F.W.J.M. (2002), Handboek Estate Planning, supplementen 2002, Kluwer Deventer

Schols, F.W.J.M. (2003), (samen met B.M.E.M. Schols en W. Burgerhart), Waarin een grote legitieme toch klein kan zijn!, Nieuw Erfrecht, p. 87 – 89

Schols, F.W.J.M. (2003), (samen met B.M.E.M. Schols en W. Burgerhart), ‘De ventielbepaling’; het successierechtelijk opblazen en laten leeglopen van erfrechtelijke verkrijgingen, Fiscale Berichten voor het Notariaat, p. 6 – 9

Schols, F.W.J.M. (2003), (samen met B.M.E.M. Schols), ‘Over de dood heen’ De tweetrapsmaking: een prima instrument, Fiscaal Tijdschrift Vermogen, p. 24 – 30

Schols, F.W.J.M. (2003), (samen met W. Burgerhart), De schenking en gift naar nieuw recht op de valreep, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, p. 113 – 121

Schols, F.W.J.M. (2003), (samen met B.M.E.M. Schols en W. Burgerhart), Een vordering met of zonder? Toch maar met, Fiscaal Tijdschrift Vermogen, p. 27 – 29

Schols, F.W.J.M. (2003), (samen met B.M.E.M. Schols en W. Burgerhart), Nogmaals: Ten laste van wie komt die ‘lastige’ legitieme?, Juridische Berichten voor het Notariaat, p. 11 – 14

Schols, F.W.J.M. (2003), (samen met B.M.E.M. Schols en W. Burgerhart), Rente is rente, oftewel ‘dan wel’ is ‘maar ook’, Fiscaal Tijdschrift Vermogen, p. 31 – 33

Schols, F.W.J.M. (2003), Het erfrecht bij versterf van de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot en van de kinderen alsmede andere wettelijke rechten, art. 4:13 – 4:27 BW, Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek, Kluwer Deventer

Schols, F.W.J.M. (2003), (e.a.), Handboek Estate Planning, supplementen 2003, Kluwer Deventer

Schols, F.W.J.M. (2004), ‘Nogmaals de ventielbepaling’; de ouderlijke boedelverdeling, Fiscale Berichten voor het Notariaat, p. 15 -16

Schols, F.W.J.M. (2004), De fiscus wil voor de ‘papieren schenking’ notarieel papier zien!, Fiscaal Tijdschrift Vermogen, p. 25 – 29

Schols, F.W.J.M. (2004), (geschreven door R. L. Albers-Dingemans, als commissie lid deontologie nieuw erfrecht KNB), Enige beschouwingen over de notariële deontologie bij een nalatenschap, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, p. 559 – 565

Schols, F.W.J.M. (2004), Integratie en acceptatie van buitenlandse huwelijksvermogensrechtelijke en erfrechtelijke stelsels in Nederland, RM Themis, 250 -256

Schols, F.W.J.M. (2004), Met de ‘schenking terzake des doods’ naar een semi-contractueel erfrecht, Nieuw Erfrecht, p. 43 – 47

Schols, F.W.J.M. (2004), (samen met B.M.E.M. Schols, W. Burgerhart, W.D. Kolkman), Over oude testamenten, legitieme porties, uitleg en beschikbare delen: wat kan het overgangsrecht nog helen? Ofwel wat is nog beschikbaar van een beschikking van het beschikbaar deel?, Nieuw Erfrecht, p. 65 – 70

Schols, F.W.J.M. (2004), (samen met W. Burgerhart, B.M.E.M. Schols, D.E.J.M. Schols, H.P.W.M. Peters), Memo Estate Planning, Kluwer Deventer

Schols, F.W.J.M. (2004), Bewind en aan bewind verwante vormen, Preadvies voor de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie 2004, Testamentair bewind naar nieuw erfrecht; Theoretische en praktische varia, Koninklijke Vermande Lelystad, p. 13 – 71 (boek)

Schols, F.W.J.M. (2004), (samen met W. Burgerhart, J.D.H. van Ewijk, B.M.E.M. Schols), De ‘ventieltechniek’ in concreto. De toepassing van het spel met artikel 1 lid 2 en 4 Successiewet 1956 in de estate-planningspraktijk van alle dag, Nieuw Erfrecht, nr. 1, p. 3 – 12

Schols, F.W.J.M. (2004), (e.a.), Handboek Estate Planning, supplementen 2004, Kluwer Deventer

Schols, F.W.J.M. (2005), dissertatie Radboud Universiteit Nijmegen, Quasi-erfrecht met bindende elementen, Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Rechtsgeleerdheid, p. 1 – 279

Schols, F.W.J.M. (2005), Het erfrecht in Nederland, Gehuwd of niet: maakt het iets uit?, (editors: C. Forder, A. Verbeke), Intersentia Antwerpen – Groningen, p. 315 – 331

Schols, F.W.J.M. (2005), (e.a.), Handboek Estate Planning, supplementen 2005, Kluwer Deventer

Schols, F.W.J.M. (2005), Het erfrecht bij versterf van de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot en van de kinderen alsmede andere wettelijke rechten, art. 4:13 – 4:27 BW, Burgerlijk WetboekTekst & Commentaar,Kluwer Deventer, p. 1665 – 1692

Schols, F.W.J.M. (2005), (samen met J.D.H. van Ewijk, F.A.M. Schoenmaker), Estate planning bij meerderjarigenbewind: kan er worden geschonken door de bewindvoerder?, Kwartaalbericht Estate Planning, p. 11 – 18

Schols, F.W.J.M. (2005), Redactioneel Internationaal, Nieuw Erfrecht, nr. 1, p. 2

Schols, F.W.J.M. (2005), Over de notaris, onafhankelijkheid, onpartijdigheid en wezensvreemde elementen?, Ars Aequi, november 2005, p. 928 – 933

Schols, F.W.J.M. (2005), Quasi-erfrecht met bindende elementen, Publicaties vanwege het Centrum voor Notarieel Recht, handelseditie dissertatie, Kluwer Deventer, p. 1 – 277

Schols, F.W.J.M. (2006), (samen met F.J.P.G. van Haare), Erfrecht, Boom Basic, Boom Juridische Uitgevers, p. 1 – 131

Schols, F.W.J.M. (2006), Postmortale inseminatie en het ongeboren kleinkind; een lastige bevoordeling?, Nieuw Erfrecht 2006, nr. 3, p. 44 – 45

Schols, F.W.J.M. (2006), Privaatrecht Actueel, Het nieuwe huwelijksvermogensrecht en het quasi-legaat, Een suggestie op de valreep, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, p. 165 – 166

Schols, F.W.J.M. (2006), Handboek Nieuw Erfrecht, Hoofdstuk VI, De uiterste wilsbeschikking in het algemeen, Hoofdstuk VII, p. 103 – 123 en p. 135 – 141, De uiterste wilsbeschikking in het bijzonder, p. 143 – 248, Hoofdstuk VIII, Wie uiterste wilsbeschikkingen kunnen maken en wie daaruit voordeel kunnen trekken, p. 205 – 223, 4e druk, Kluwer Deventer

Schols, F.W.J.M. (2006), Het erfrecht bij versterf van de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot en van de kinderen alsmede andere wettelijke rechten, art. 4:13 – 4:27 BW, Erfrecht, 2e druk Tekst & Commentaar, Kluwer Deventer, p. 21 – 48

Schols, F.W.J.M. (2006), Een estate planningsaperatief en amuse ter opwekking van de eetlust, Kwartaalbericht Estate Planning, december 2006, p. 20 – 25

Schols, F.W.J.M. (2006), (e.a.), Handboek Estate Planning, supplementen 2006, Kluwer Deventer

Schols, F.W.J.M. (2007), De erfrechtelijke IPR-cautio? Näherberechtigung en ‘retorsie’ in het internationale erfrecht, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, p. 236 – 243

Schols, F.W.J.M. (2007), De ‘redelijke tegenprestatie’: een estate planningsinstrument of een regeling van schuldeisersbescherming? Land- en Tuinbouw Bulletin p. 1 – 5

Schols, F.W.J.M. (2007), Turbo-achtige testamenten en de maatschappelijke wenselijkheid daarvan, Tijdschrift Erfrecht, 2007, nr. 1, p. 2 – 6

Schols, F.W.J.M. (2007), Column, Confronterende Belgische wetgeving: ‘onrechtvaardig en hardvochtig’ Afschaffing in België van het successierecht op de gezinswoning, Tijdschrift Erfrecht, 2007, nr. 2, p. 25

Schols, F.W.J.M. (2007), (samen met B.M.E.M. Schols) De opleg is een erfrechtelijke ars notariatus, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, p. 528

Schols, F.W.J.M. (2007), De gift voor de Nederlandse Antillen en Aruba: Bij een nieuw erfrecht hoort een modern schenkingsrecht, Tijdschrift Erfrecht, 2007, nr. 4, p. 65 – 67

Schols, F.W.J.M. (2007), Erfrechtelijk chillen op de AntillenWeekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, p. 591 – 597

Schols, F.W.J.M. (2007), (samen met B.M.E.M. Schols en W. Burgerhart), Handboek Boedelafwikkeling 2007, Estate Planning, hoofdstuk 11.12, Walburg Pers 2007, p. 791 – 851

Schols, F.W.J.M. (2007), Theano vs. Hinrichesen, Family Act Scotland 2007, De moderne eilanden en de samenlevingspartner in het Nederlandse Erfrecht, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, November 2007, nr. 11, p. 252 – 259

Schols, F.W.J.M. (2007), Het erfrecht bij versterf van de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot en van de kinderen alsmede andere wettelijke rechten, art. 4:13 – 4:27 BW, Burgerlijk Wetboek, 7e druk Tekst & CommentaarKluwer Deventer, p. 1791 – 1818

Schols, F.W.J.M. (2007), L’ automne, de Indian Summer en erfrechtelijke binding, in À l’automne de ma vie, Larcier Brussel 2007, p. 135 – 148

Schols, F.W.J.M. (2007), (e.a.), Handboek Estate Planning, supplementen 2007, Kluwer Deventer

Schols, F.W.J.M. (2007), Estate planning? Een generalistisch specialisme Van de Embryowet tot de wet studiefinanciering 2000, Ars Aequi, december 2007, p. 1002 – 1005Schols, F.W.J.M. (2008), Certificering en het stemrechtloze aandeel als alternatief voor bewind, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, p. 11 – 17

Schols, F.W.J.M. (2008), Ontzie gezin bij sterfgeval; Papieren verkrijgingen kinderen niet meetellen voor heffing successierecht, Het Financieele Dagblad (10-4-2008)

Schols, F.W.J.M. (2008), De opleiding tot ware estate planner: een opleiding of de harde praktijkleerschool?, Kwartaalbericht Estate Planning, maart 2008, p. 11 – 13

Schols, F.W.J.M. (2008), Een oefening vooraf Eerst art. 5.4 IB 2001, pas dan een nieuwe wet ‘schenkings- en erfbelasting’, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 6766 (2008), p. 643 – 644

Schols, F.W.J.M. (2008), (samen met B.M.E.M. Schols), Enige’ civielrechtelijke dogmatiek misstaat in een schenk(ings)- en erfbelasting niet! Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 6757 (2008), p. 411- 421

Schols, F.W.J.M. (2008), Ik zie, ik zie wat jij niet ziet … een quasi-legaat?, Tijdschrift Erfrecht, 2008, nr. 1, p. 6 – 9

Schols, F.W.J.M. (2008), (e.a.), Handboek Estate Planning, supplementen 2006, Kluwer Deventer

Schols, F.W.J.M. (2014), Preadvies Christenjuristenvereniging, Erfrecht voor samenlevers?, Waar een wil is, is een weg, Paris 2014

Schols, F.W.J.M. (2014) Legaat, wettelijke verdeling en ‘beschikbaar deel’ in overgangsrechtelijk perspectief, WPNR 2014/7032

Schols, F.W.J.M. (2014), De Europese erfrechtelijke rechtskeuze, WPNR 2014/7024

Schols, F.W.J.M. (2014), Relatievermogensrecht, Boom Basic (samen met G.A. Tuinstra), Boom Juridische Uitgeverij

Schols, F.W.J.M. (2014) samen met F.M.H. Hoens, Deel II van het huwelijksvoorwaardenonderzoek (2004 – 2009) door het Centrum voor Notarieel Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen met speciale aandacht voor verrekenbedingen, rechtskeuze, de staat van aanbrengsten en de onderneming), WPNR 2014/7002

Schols, F.W.J.M. (2014) Van oud naar nieuw Internationaal Erfrecht, Boekbespreking, Grensoverschrijdende erfopvolging, Behoud van nationale conflictenrechtelijke waarden in de nieuwe Europese regelgeving, P.A.M. Lokin, Ars Notariatus, deel 151, Kluwer, FJR 2014/33

Schols, F.W.J.M. (2014), Quasi-erfrecht, Vakblad Estate Planning 2014/29

Schols, F.W.J.M. (2014), De vermoedelijke huwelijksvermogensrechtelijke wil, WPNR 2014/7041

Schols, F.W.J.M. (2014), Over ‘van tijdens de rit naar finaal’, dynamisering en de hedendaagse huwelijkse voorwaardenpraktijk in Prenups Schonewille/Zonnenberg (red.)

Schols, F.W.J.M. (2015), De (missing) link tussen het nihilbeding en de andere wettelijke rechten, FTV 2015/10

Schols, F.W.J.M. (2015), Clausule verschil van mening tussen executeurs, rechtsvragenrubriek, WPNR 2015(7050)

Schols, F.W.J.M. (2015), Koop tussen echtgenoten of bestuursovereenkomst?, rechtsvragenrubriek WPNR 2015 (7062)

Schols, F.W.J.M. (2015),CNR-Huwelijksvoorwaardenonderzoek, deel III: pensioen
Deel III van het huwelijksvoorwaardenonderzoek (2004 – 2009) door het Centrum voor Notarieel Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen met speciale aandacht voor pensioen, WPNR 2015/7049

Schols, F.W.J.M. (2015), samen met M.J.A. Van Mourik, Gemeenschap, Monografieën BW, deel B9, Kluwer Deventer

Schols, F.W.J.M. (2015) Alimentatieafspraken in (vóór)huwelijkse voorwaarden? De tijd is rijp, Vakblad Estate Planning 2015/35

Schols, F.W.J.M. (2016), Asser 10-II Internationaal personen-, familie- en erfrecht, hoofdstuk 12 Erfrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2016

Schols, F.W.J.M. (2016), Reparatiehuwelijk, tussentijds verkregen goederen en boedelmenging, WPNR 2016/7131

Schols, F.W.J.M. (2016), ‘Wetgevingsdossier 34 231’, de andere wettelijke rechten en de ‘AWR-afstandsovereenkomst’ Wie vraagt wordt overgeslagen? Advotip 2016-03

Schols, F.W.J.M. (2016), Over MKB-relatievermogensrecht, de achilleshiel en (ijskoude) MKB-voorwaarden met zweet en tranen, WPNR 2016/7120

Schols, F.W.J.M. (2016), Reactie, WPNR 2016/7101 Schols (2016) e.a, Handboek Erfrecht, Hoofdstuk VI, VII en VIII, Publicaties vanwege het Centrum voor Notarieel Recht, Deventer: Wolters Kluwer 2016

Schols, F.W.J.M. (2016), De Wet bevordering mediation en nalatenschapsmediation Is het erfrecht mediation proof?, Vakblad Estate Planning 2016/41

Schols, F.W.J.M. (2016), Het echtscheidingserfrecht, Een drieluik betreffende het erfrechtelijke alimentatierecht, het quasi-erfrecht en de vervaltermijnen, Erfenisvakdagcahier, deel 6, Sdu Uitgevers Den Haag

EstateTip Review Boom juridische uitgevers

Schols, F.W.J.M. (2004), OBV met flexibele renteclausule kwalificeert voor ‘ventieltechniek’, EstateTip Review, 2004-01

Schols, F.W.J.M. (2004), De losgeweekte ’tweede trap’. Hoe zit het met enkele onderbelichte successierechtelijke vangnetbepalingen?, EstateTip Review, 2004-06

Schols, F.W.J.M. (2004), Waar zijn de oorbellen gebleven?! Fiscaliseren of defiscaliseren? Estate Tip Review, 2004-08

Schols, F.W.J.M. (2004), Legitieme, inkortingsvolgorde en ‘langstlevendetestamenten’. Wat staat ons te doen?, EstateTip Review, 2004-12

Schols, F.W.J.M. (2004), Het rijtje van vijf in het huwelijksvermogensrecht. De dwingendrechtelijke bepalingen van de ’tweede tranche’, EstateTip Review 2004-16 Schols, F.W.J.M. (2004), Enig erfgenaamschap slurpt verblijvingsbeding op?!, EstateTip Review, 2004-17

Schols, F.W.J.M. (2004), Inkortingsproblematiek blijkt voor de ‘langstlevendepraktijk’ een storm in een glas water te zijn, EstateTip Review, 2004-18

Schols, F.W.J.M. (2004), Een tipje van de Duitse successierechtelijke sluier. Successierecht in Duitsland, EstateTip Review, 2004-22

Schols, F.W.J.M. (2004), De schenker op papier komt weer hoogstpersoonlijk op de koffie. Artikel 7:177 BW: persoonlijk, notarieel en CTR!, EstateTip Review 2004-23

Schols, F.W.J.M. (2004), De toverformule van Verstappen. Dertigdagenclausule of tweetrapsmaking?, EstateTip Review, 2004-24

Schols, F.W.J.M. (2004), Amsterdams verrekenbeding = gemeenschap van goederen? De beleggingsvisie en bewijsregels, EstateTip Review, 2004-33

Schols, F.W.J.M. (2004), Onvoorwaardelijke beschikkingsbevoegdheid bij voorwaardelijke makingen?, EstateTip Review, 2004-34

Schols, F.W.J.M. (2004), Levensverzekering, ‘kruislings verzekeren’ en quasi-legaten, EstateTip Review, 2004-37

Schols, F.W.J.M. (2004), Denk en schenk met de kantonrechter. Schenken door de ‘bewindvoerder’ in het kader van de estateplanning, EstateTip Review,2004-40

Schols, F.W.J.M. (2004), Belemmeringen in het erfrechtelijk belemmeren? Artikel 4:4 BW en semi-contractueel erfrecht, EstateTip Review, 2004-44

Schols, F.W.J.M. (2004), Kan men de ‘eigen woning’ fiscaal bewonen? Standpunt Belastingdienst inzake ’tegenstrijdige’ rechtspraak, EstateTip Review, 2004-47

Schols, F.W.J.M. (2005), Rechtskeuze op z’n Belgisch. Nieuw Belgisch IPR: laat u niet op het verkeerde been zetten!, EstateTip Review, 2005-04

Schols, F.W.J.M. (2005), ‘Oude testamenten’, legitieme en inkortende broers en zusters. Met welke argumenten houdt u de legitimaris in zijn hok?, EstateTip Review, 2005-05

Schols, F.W.J.M. (2005), IB-combinatietestament? Erfdeel voor langstlevende vereist! Hof Arnhem oordeelt over keuzelegaat en defiscalisatie, EstateTip Review, 2005-08

Schols, F.W.J.M. (2005), Vul de successierechtelijke ‘container’ van de langstlevende! Het tweetrapscontainertestament als instap-estate planningstool, EstateTip Review, 2005-10

Schols, F.W.J.M. (2005), Geen successierechtelijke plaatsvervulling. Hof Den Haag 3 maart 2005: successierechtelijke tarieven en IVBPR en EVRM, EstateTip Review, 2005-12

Schols, F.W.J.M. (2005), Wie plukt de vruchten? De opeisbaarheids- en vruchtenregeling van legaten (art. 4:124 en art. 4:125 BW), EstateTip Review, 2005-14

Schols, F.W.J.M. (2005), Vraag- en antwoordspel defiscalistatie: materiële criteria doorslaggevend. Besluit Belastingdienst 2 mei 2005, nr. CPP2005/1039M, EstateTip Review, 2005-22

Schols, F.W.J.M. (2005), ‘Voor wat het waard is’. Hof Den Bosch 22 maart 2005: IB-, SW- of géén tabellen?, EstateTip Review, 2005-24

Schols, F.W.J.M. (2005), Kan men de ‘eigen woning’ fiscaal bewonen? (II) De ‘eigen woning’ in Amsterdams perspectief, EstateTip Review, 2005-25

Schols, F.W.J.M. (2005), (samen met F.H.M. Hoens), Kan men de ‘eigen woning’ fiscaal bewonen? (III) ‘Bossche bol of Haagse bluf?’, EstateTip Review, 2005-27

Schols, F.W.J.M. (2005), Bezint eer ge begint. Onterven of legaat met bewind?, EstateTip Review, 2005-29

Schols, F.W.J.M. (2005), Nieuw Belgisch IPR: huwelijksvermogensrecht. Wisseling van de eerste en tweede trede, EstateTip Review, 2005-31

Schols, F.W.J.M. (2005), Gelukkig heeft de estate planner meer verstand van verzekeren. Levensverzekeringsuitkering onder testamentair bewind?, EstateTip Review, 2005-32

Schols, F.W.J.M. (2005), (samen met F.H.M. Hoens), De val van ‘Lex Quintus Mucius’. Oftewel de verstrekkende gevolgen van artikel 61 Faillissementswet, EstateTip Review,2005-35

Schols, F.W.J.M. (2005), Spelen met de strekking. Dat is het einde? Bewind en de ‘vijfjaarsregeling’ van artikel 4:178 lid 2 BW, EstateTip Review, 2005-36

Schols, F.W.J.M. (2005), Het ‘Johan Cruijff Testament’. 0% is pas echt ‘vrij van recht’, EstateTip Review, 2005-44

Schols, F.W.J.M. (2005), Vervalt het vervalbeding in huwelijkse voorwaarden altijd? De estate planner zoekt naar de nuance!, EstateTip Review, 2005-49

Schols, F.W.J.M. (2005), Pakken oude (goede doel) testamenten anders uit? Vrij van recht schenken en legateren!, EstateTip Review, 2005-50

Schols, F.W.J.M. (2006), De handmatige ventieltechniek. Laat alle langstlevende-testamenten ventileren, EstateTip Review, 2006-03

Schols, F.W.J.M. (2006), Quintus Mucius gaat maar voor 50%. ‘Verzachting’ van artikel 61 lid 4 Faillissementswet, EstateTip Review, 2006-06

Schols, F.W.J.M. (2006), Open normen in het internationale privaatrecht. IPR is geen wiskunde; rechtskeuze is wel een formule, EstateTip Review, 2006-18

Schols, F.W.J.M. (2006), De ‘begunstiging van jezelf’. De leer van het ‘voor zichzelf bedongen recht’, EstateTip Review, 2006-19

Schols, F.W.J.M. (2006), Het ‘rijtje van vijf’ van het nieuwe huwelijksvermogensrechtelijke basisstelsel (3e tranche). De dwingendrechtelijke bepalingen van de nieuwe gemeenschap van goederen, EstateTip Review, 2006-20

Schols, F.W.J.M. (2006), Rangeren met de rechtskeuze. De ‘veranderlijkheid’ en het ‘wagonstelsel’ in het internationale huwelijksvermogensrecht, EstateTip Review, 2006-21

Schols, F.W.J.M. (2006), De echtscheidingsnotaris/estate planner kent de plaats van artikel 1:87 BW. Anticiperen in huwelijkse voorwaarden op de beleggingsvisie, EstateTip Review, 2006-22

Schols, F.W.J.M. (2006), De echtgenoot zonder naam?! De begunstiging van de echtgenoot in een polis van levensverzekering, EstateTip Review, 2006-23

Schols, F.W.J.M. (2006), (Economische) boedelmenging een gift?! Belastingdienst op successierechtelijk oorlogspad met ‘kanselement’!, EstateTip Review, 2006-32

Schols, F.W.J.M. (2006), Heldere verzekeringstaal, maar erfrechtelijk Bargoens?! De begunstiging van ‘de erfgenamen’ in een polis van levensverzekering, EstateTip Review, 2006-33

Schols, F.W.J.M. (2006), Heldere verzekeringstaal, maar erfrechtelijk Bargoens?! (II) De begunstiging van ‘de kinderen’ in een polis van levensverzekering, EstateTip Review, 2006-34

Schols, F.W.J.M. (2006), Oud maar niet versleten. De ‘vijfjaarsregeling’ van artikel 4:178 lid 2 BW overgangsrechtelijk bezien, EstateTip Review, 2006-35

Schols, F.W.J.M. (2006), Wordt er gedwaald over de inhoud van artikel 1 lid 2 en lid 5 SW 1956 (ventieltechniek)? Fiscale dwaling voorkomt schenking (brief Belastingdienst 4 juli 2006), EstateTip Review, 2006-38

Schols, F.W.J.M. (2006), De dood leeft! ‘Uitvaartbijlage’ Noordhollands Dagblad november 2006, EstateTip Review, 2006-47

Schols, F.W.J.M. (2006), Op welk lijntje wilt u zitten? Het afvullegaat als flexibel estate-plannings-instrument, EstateTip Review, 2006-48

Schols, F.W.J.M. (2007), Is hij het wel of is hij het niet? Kan de ‘nur’-donor als ‘verwekker’ worden aangemerkt?, EstateTip Review, 2007-17

Schols, F.W.J.M. (2007), Vergrijzing, staatsschuld en Bruto Binnenlands Product? Successierechtelijke eerbied voor de grijze haren!, EstateTip Review, 2007-18

Schols, F.W.J.M. (2007), Het toegiftlegaat. Een nieuw estate-planningsinstrument, EstateTip Review, 2007-20

Schols, F.W.J.M. (2007), (Economische) boedelmenging een gift?! Belastingdienst op successierechtelijk oorlogspad met ‘kanselement’! (II), EstateTip Review, 2007-21

Schols, F.W.J.M. (2007), Een juridische status voor tante als ‘hulpmoeder’. Estate planning en gezagsrelaties, EstateTip Review, 2007-26

Schols, F.W.J.M. (2007), De Belgische ‘wettelijke samenlever’ thans ook erfrechtelijk bedacht. Erfrechtelijke ontwikkelingen in België per 18 mei 2007, EstateTip Review, 2007-32

Schols, F.W.J.M. (2007), Naar een nieuw Surinaams erfrecht. Een zonnige legitimarisvrije zone, met genuanceerde dwingendrechtelijke aanspraken, EstateTip Review, 2007-34

Schols, F.W.J.M. (2007), Afvullegaat of (lage) rente? De aard van de vulling: is het van belang?, EstateTip Review, 2007-36

Schols, F.W.J.M. (2007), (Economische) boedelmenging een gift?! (III) Een niet-blauw gekleurde brief van Financiën voor SBS brengt rust, EstateTip Review, 2007-38

Schols, F.W.J.M. (2007), Een hond die erft. Dat is niet voor de poes, EstateTip Review, 2007-38

Schols, F.W.J.M. (2007), Vrijelijk en onbevreesd? De gerechtelijke vaststelling van het vaderschap en de testamentenpraktijk, EstateTip Review, 2007-43

Schols, F.W.J.M. (2007), Erfrechtelijke binding en bindingsangst (I)? De andere wettelijke rechten, EstateTip Review, 2007-45

Schols, F.W.J.M. (2008), Erfrechtelijk shoppen: in Suriname of Nederland? Surinaams internationaal erfrecht, EstateTip Review 2008-09

Schols, F.W.J.M. (2008), Altijd beneficiair aanvaarden (II). Geen lijk in de kast, maar een polis in de schoenendoos, EstateTip Review 2008-10

Schols, F.W.J.M. (2008), Erfrechtelijke binding en bindingsangst (II)? De niet verboden overeenkomst over de nog niet opengevallen nalatenschap, EstateTip Review, 2008-11

Schols, F.W.J.M. (2008), Successierechtelijk leesvoer voor op vakantie. Naar een nieuwe eenvoudige successiewet?, EstateTip Review 2008-12

Schols, F.W.J.M. (2008), De wetgever, de erflater, de rechtbank en de staatssecretaris spreekt?! Ventieltechniek ruimhartig toegepast, EstateTip Review 2008-13

Schols, F.W.J.M. (2008), Geen derde, maar wel een vierde tranche? Doorbreking koude huwelijkse voorwaarden? Enkele huwelijksvermogensrechtelijke amendementen EstateTip Review , 2008-16

Schols, F.W.J.M. (2008), Boeken en boedelen over de grenzen heen! J.G. Knot, Internationale boedelafwikkeling. Over het toepasselijke recht op de afwikkeling van nalatenschappen (diss. Groningen), Ars Notariatus (nr. 138), Deventer: Kluwer 2008, EstateTip Review 2008-17

Schols, F.W.J.M. (2008), Gift en legitieme. Voor wat het waard is?!, EstateTip Review 2008-29

Schols, F.W.J.M. (2008), Een retourtje Paramaribo voor een schenking op papier? Artikel 7:177 BW en de bevoegde notaris (Belastingdienst (Rijnmond/kantoor Rotterdam), Specialistenteam Successie & Schenking, 22 september 2008), EstateTip Review 2008-32

Schols, F.W.J.M. (2008), Erfrechtelijke binding en bindingsangst III. De schenking ter zake des doods als alternatief voor het herroepelijke legaat, EstateTip Review 2008-33

Schols, F.W.J.M. (2008), (Economische) boedelmenging een gift?! (IV) (Besluit Belastingdienst 14 oktober 2008, nr. CPP2008/1426M) Eind goed, al goed?, EstateTip Review, 2008-36

Schols, F.W.J.M. (2009), Het ontbreken van de uiterste wil. Wills for persons lacking capacity; een eerste gedachte, Tijdschrift voor Privaatrecht België 2009-1, p. 143 – 227

Schols, F.W.J.M. (2009), Ter voorkoming van nadere misverstanden: geen gift, maar ook geen redelijke tegenprestatie, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2009 (6811), p. 723-724

Schols, F.W.J.M. (2009), Een overzeese dans van een Continentaal met een Anglo-Amerikaanse Een Caribisch erf- en schenkingsrecht, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2009 (6807) Schols, F.W.J.M. (2009), Uitleg van een testamentaire clausule door de Staatssecretaris: Oude BNB 89/260-renteclausules toch samengestelde interest?, Tijdschrift Erfrecht 2009-6

Schols, F.W.J.M. (2009), (samen met W. Burgerhart, J.A.M. Klinkert-Cino, B.M.E.M. Schols, J.P.M. Stubbé en L.E. Welkers), Modernisering van de Successiewet 1956, Tekst en toelichting wijzigingen per 1 januari 2010, onderdeel artikel 8, 11 en 13 SW, Den Haag: SDU Uitgevers 2009

Schols, F.W.J.M. (2009), Het erfrecht bij versterf van de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot en van de kinderen alsmede andere wettelijke rechten, art. 4:13 – 4:27 BW, Burgerlijk Wetboek, 8e druk Tekst & CommentaarKluwer Deventer

Schols, F.W.J.M. (2009), Erfrechtelijke ‘Trouble’ rondom huisdieren, in Meestervertellingen lustrumbundel ter gelegenheid van het 30-jarige bestaan van het Centrum voor Postacademisch Onderwijs,  CPO Radboud Universiteit Nijmegen

Schols, F.W.J.M. (2010), (samen met W. Burgerhart, J.D.H. van Ewijk, B.M.E.M. Schols),  ‘De ‘ventieltechniek’ in concreto Deel II, De toepassing van het spel met art. 1 lid 3 Successiewet 1956 in de estate planningspraktijk van alledag’, KWEP 2010-1, nr. 3

Schols, F.W.J.M. (2010), (samen met W. Burgerhart, J.D.H. van Ewijk, B.M.E.M. Schols),  ‘De toepassing van het spel met art. 1 lid 3 Successiewet 1956 in de estate planningspraktijk van alledag’, Notarisklerk 2010, nr. 11

Schols, F.W.J.M. (2010), Er was eens… een huwelijksvermogensrechtelijke wolf in schaapskleren, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2010 (6860)

Schols, F.W.J.M. (2010), Skip the generationskipping? Generaties, estate planning en de hervormde Successiewet 1956. In ‘Oud en Jong’ verschillende generaties in Nederland (C. Bode en L. Consoli (red.), Valkhof Pers 2010

Schols, F.W.J.M. (2010), Testamentaire vertegenwoordiging, mede in het licht van Canadese ontwikkelingen 233-236, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, (2010) 6836

Schols, F.W.J.M. (2010), (samen met T.J. Mellema-Kranenburg, P. Blokland, W.D. Kolkman, R.L. Albers-Dingemans), Concept-Eindverslag Commissie Erfrecht KNB inzake Boek 4 BW (I) Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2010 (6866)

Schols, F.W.J.M. (2010), (samen met T.J. Mellema-Kranenburg, P. Blokland, W.D. Kolkman, R.L. Albers-Dingemans), Concept-Eindverslag Commissie Erfrecht KNB inzake Boek 4 BW (II, slot) Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, (2010) 6867, p. 917 – 922

Schols, F.W.J.M. (2010), (samen met F.J.P.G. van Haare), Erfrecht en schenking, 2e druk Boom Basic, Boom Juridische Uitgevers

Schols, F.W.J.M. (2010), (samen met W. Burgerhart, J.D.H. van Ewijk, B.M.E.M. Schols),  ‘De toepassing van het spel met art. 1 lid 3 Successiewet 1956 in de estate planningspraktijk van alledag’, Notarisklerk 2010, nr. 12

Schols, F.W.J.M. (2010), Het verhogen van de erfrechtelijke rente bij grotere vermogens. Een spel zonder nieten?, Vakblad Estate Planning 2010 5/6, p. 6 -9.

Schols, F.W.J.M. (2011), (samen met F.M.H. Hoens), De invloed van live-events op het pensioen, in het bijzonder van een directeur-grootaandeelhouder en diens onderneming, Hoofdstuk 25 in ‘Onderneming en pensioen’, onder redactie van R.H. Maatman e.a, Serie Onderneming en recht, deel 64

Schols, F.W.J.M. (2011), Handboek Erfrecht, vijfde druk, Hfdst. VI, VII, VIII,  Deventer: Kluwer 2011

Schols, F.W.J.M. (2011), (samen met W. Burgerhart, en B.M.E.M. Schols), Nieuw Huwelijksvermogensrecht, Tekst en toelichting Wijzigingen per 1 januari 2012 ‘Derde Tranche’, Den Haag: SDU Uitgevers 2011

Schols, F.W.J.M. (2011), Schenking en gift, Monografiën BW, B82, Kluwer Deventer 2011

Schols, F.W.J.M. (2011), (samen met F.M.H. Hoens), Op het snijvlak van het faillissementsrecht en het huwelijksvermogensrecht, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (2011) 6871

Schols, F.W.J.M. (2011), ‘Schatje ik benoem jou tot enig erfgenaam’. ‘Wat lief snoezepoes, maar ik jou niet…’, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2011 (6873), met naschrift in Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2011 (6888)

Schols, F.W.J.M. (2011), Erfrechtelijke binding, De Notarisklerk, feb. 2011, nr. 1509

Schols, F.W.J.M. (2012), (samen met W. Burgerhart, en B.M.E.M. Schols), Nieuw Huwelijksvermogensrecht, Tekst en toelichting Wijzigingen per 1 januari 2012 ‘Derde Tranche’, Den Haag 2e druk SDU Uitgevers 2012

Schols, F.W.J.M. (2012), (samen met F.M.H. Hoens), Onevenwichtige pensioenwetgeving: synchroniseren en herijken van begin en eind, WPNR 2012/6936, p. 477-482

Schols, F.W.J.M. (2010), (samen met T.J. Mellema-Kranenburg, P. Blokland, W.D. Kolkman, R.L. Albers-Dingemans), Eindverslag Commissie Erfrecht KNB inzake Boek 4 BW, Ars Notariatus, deel 150 (waarvan concept gepubliceerd in WPNR 2010/6866 en 6867)

Schols, F.W.J.M. (2012), (samen met Mr. E.M.A. van Amersfoort (secretaris),Mr. L.A.G.M. van der Geld, Mr. F.M.H. Hoens, Mr. J. Bossers-Cnossen, Mr. T.F.H. Reijnen, Mr. J.W.A. Rheinfeld, Prof. mr. J.S.LA.W.B. Roes, Mr. F.A.M. Schoenmaker, Prof. mr. B.M.E.M. Schols, Rapport ‘Erven zonder financiële zorgen?! Een verkenning naar meer bescherming van erfgenamen door een kleine ingreep in het erfrecht, oktober 2012, Netwerk Notarissen en het Centrum voor Notarieel Recht van de Radboud Universiteit te Nijmegen, aangeboden op 4 oktober aan de Vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer, 54 p.

Schols, F.W.J.M. (2012), Overweging 26’: testeer- en keuzevrijheid ordre public en fraus legis, Tijdschrift Erfrecht 2012/5

Schols, F.W.J.M. (2012), Hoofdstuk 11 Internationaal erfrecht, p. 345 – 411, Asser 10-II, Internationaal personen- familierecht en erfrecht, Kluwer Deventer 2012

Schols, F.W.J.M. (2012), boekbespreking F. Schonewille, ‘Partijautonomie in het relatie-vermogensrecht’, dissertatie Leiden 2012 (promotor prof. mr. W.G. Huijgen), Maklu Uitgevers Apeldoorn/Antwerpen 2012, 407 pagina’s, WPNR 2012/6952, p. 838-846

Schols, F.W.J.M. (2012), (samen met F.H.M. Hoens) CNR-Huwelijksvoorwaardenonderzoek, deel I: algemeen en koude voorwaarden, WPNR 2012/6956, p. 943-953

Schols, F.W.J.M. (2013), (Ex-)partners en postmortale solidariteit: Een korte beschouwing over het ‘erfrechtelijke alimentatierecht’ en de postmortale solidariteit voor samenlevers, WPNR 2013(6972, p. 306-312

Schols, F.W.J.M. (2013), Het erfrecht, de Indian Summer van het leven en flexibel testeren, WPNR 2013(6987), p. 702 -705

Schols, F.W.J.M. (2013), Boedelmenging in fraudem legis; een bres geslagen in de schijf van vijf?, Vakblad Estate Planning 2013/23

Schols, F.W.J.M. (2013), (samen met F.H.M. Hoens) Privaatrecht Actueel, Toekomstig huwend Nederland op het verkeerde been? Klaar de huwelijksvermogensrechtelijke klus volledig, WPNR 2013 (6999), p. 1137 – 1138

Schols, F.W.J.M. (2013), 10 jaar nieuw erfrecht, maar niet voor informele samenlevingspartners Een denkraam met voorstel, Tijdschrift Erfrecht 2013/06, p. 115 – 117

EstateTip Review

Schols, F.W.J.M. (2009), Ventileren en de vastgeprikte rente, ‘zonder tenzij’ Hof Amsterdam 16 januari 2009, LJN BH0142, EstateTip Review 2009-05

Schols, F.W.J.M. (2009), Het onmisbare erfdeel van de langstlevende en ‘boxje IV’ AK en AKa Wet IB 2001, EstateTip Review 2009-07

Schols, F.W.J.M. (2009), Vermenging is verrekening in boxje IV: Ak en Aka Wet IB 2001, EstateTip Review 2009-09

Schols, F.W.J.M. (2009), Op weg naar de ‘nieuwe’ Successiewet 1956 (III): Meten is weten: met VEEP 9.0 kunnen we al rekenen, EstateTip Review 2009-20

Schols, F.W.J.M. (2009), Op weg naar de ‘nieuwe’ Successiewet 1956 (IV): De Jager in tabelvorm, EstateTip Review 2009-21

Schols, F.W.J.M. (2009), Ventileren en de vastgeprikte rente, ‘zonder tenzij’ (II) Hof ‘overruled’ door rechtbank? (Rb. Den Haag 7 april 2009, LJN BI4139), EstateTip Review 2009-23

Schols, F.W.J.M. (2009), Op weg naar de ‘nieuwe’ Successiewet (VII): Geen successierechtelijke defiscalisatie, maar wel een 6%-barrière, EstateTip Review 2009-33

Schols, F.W.J.M. (2009), Op weg naar de ‘nieuwe’ Successiewet (VIII): Ventileren nieuwe stijl, een eerste verkenning, EstateTip Review 2009-34

Schols, F.W.J.M. (2009), Op weg naar de ‘nieuwe’ Successiewet (IX): Ventileren vrij van art. 10 SW, EstateTip Review 2009-35

Schols, F.W.J.M. (2009), Op weg naar de ‘nieuwe’ Successiewet (X): De 6%-barrière voor oprenting aangescherpt, EstateTip Review 2009-36

Schols, F.W.J.M. (2010), Het ‘overgangsrechtelijke’ paard niet in de bek kijken. Enkelvoudige ‘BNB 89/260-renteclausules’ samengesteld opvoeren bij overlijden vóór 1 januari 1993, EstateTip Review 2010-06

Schols, F.W.J.M. (2010), Het ‘achterhoedegevecht’ betreffende de ventieltechniek in laatste fase. Notafax 2010-40: Conclusie A-G 8 februari 2010, nr. 09/00603, EstateTip Review 2010-08.

Schols, F.W.J.M. (2010), Ouderlijke boedelverdeling wordt wettelijke verdeling; contract wordt erfrecht. Conclusie ventieltechniek 8 februari 2010, LJN BL5593, EstateTip Review 2010-10.

Schols, F.W.J.M. (2010), Denken in goederen of in geld. Tweetrapsmaking: erfstelling of legaat?, EstateTip Review 2010-11

Schols, F.W.J.M. (2010), Het onmisbare erfdeel van de langstlevende en ‘boxje IV’ (II). AK en Aka Wet IB 2001 (Conclusie A-G), EstateTip Review 2010-12

Schols, F.W.J.M. (2010), De repeterende schenking in één akte. Art. 1 lid 9 SW: Soms zit het mee, soms zit het tegen, EstateTip Review 2010-25

Schols, F.W.J.M. (2010), Punt ‘dan wel’ komma? HR 25 juni 2010, LJN: BL5593 geen uitstralend effect voor nieuwe Successiewet, EstateTip Review 2010-27

Schols, F.W.J.M. (2010), Eten van twee walletjes met ventieltechniek. Vermogens met de nieuwe  tariefstructuur sneller groot, EstateTip Review 2010-39

Schols, F.W.J.M. (2010), Echtscheidingsjurisprudentie van belang voor estate planning.Geen beleggingsvisie zonder belegging (Hoge Raad 19 november 2010, LJN BN8028), EstateTip Review 2010-43

Schols, F.W.J.M. (2010), De wettelijke verdeling en legaat vanuit Zuid-Afrika, Bram Pleysier, Het effect van de ‘wettelijke verdeling’ van de nalatenschap van de eerststervende echtgenoot op een legaat aan de langstlevende echtgenoot in het sinds 1 januari 2003 geldende Nederlandse erfrecht (art. 4:13 BW), Libellus ad Thomasium: essays in Roman Law, Roman-Dutch Law and legal history in honour of Philip J. Thomas, ed. University of South Africa Press, UNISA, 2010,  XXV, EstateTip Review 2010-44

Schols, F.W.J.M. (2011), Een erfrechtelijke IPR blik in de toekomst. Voorstel Europese Erfrechtverordening en rechtskeuze EstateTip Review, 2011-09

Schols, F.W.J.M. (2011), De papieren schenking: notarieel?! Hof Arnhem 15 februari 2011, LJN BP5771 richtinggevend? EstateTip Review, 2011-18

Schols, F.W.J.M. (2011), IPR is geen wiskunde. De ‘redelijkheid’ en ‘billijkheid’ in het internationale erf- en huwelijksvermogensrecht EstateTip Review, 2011-22

Schols, F.W.J.M. (2011), Nieuw Huwelijksvermogensrecht, beleggingsvisie en econoom. Fiscale actie  voor 1 januari 2012, EstateTip Review, 2011-28

Schols, F.W.J.M. (2011), Is straks ‘alsof’ nog zoals ‘alsof’ vroeger was? Overgangsrechtelijke aspecten van het nieuwe huwelijksvermogensrecht EstateTip Review, 2011-31

Schols, F.W.J.M. (2012), ‘De internationaal erfrechtelijke fraus legis.’ Gewijzigd voorstel Europese Erfrechtverordening, EstateTip Review, 2012-04

Schols, F.W.J.M. (2012), Een nieuw dansje op de schijf van vijf met artikel 1:96a BW en 13 SW, EstateTip Review, 2012-09

Schols, F.W.J.M. (2012), De internationaal erfrechtelijke vormvoorschriften’ Europese Erfrechtverordening, EstateTip Review, 2012-14

Schols, F.W.J.M. (2012), Het crisisbewind van art. 4:175 BW, EstateTip Review, 2012-17

Schols, F.W.J.M. (2012), Veilig de grens over met de IPR-Erfrechtverordening, EstateTip Review, 2012-25

Schols, F.W.J.M. (2012), Een lastige ik-opa-clausle? Claim het budget!, EstateTip Review, 2012-31

Schols, F.W.J.M. (2012), Tante is dood, pas op, we gaan erven. Erven zonder zorgen?!, EstateTip Review, 2012-34

Schols, F.W.J.M. (2012), De oude uiterste wil in ere houden: een vierde internationale ‘pas op’ bij herroeping?, EstateTip Review, 2012-39

Schols, F.W.J.M. (2012), Een inkortbaar Kerstcadeau? Denken onder de kerstboom over het afschaffen van de legitieme, EstateTip Review, 2012-42

Schols, F.W.J.M. (2013), Pas op met formuleringen van quasi-erfrechtelijke overeenkomsten. Souplesse Rechtbank Haarlem: een nietige 4:4 lid 1 BW wordt een geldige 4:4 lid 2 BW, EstateTip Review,, 2013-05

Schols, F.W.J.M. (2013), IPR en bijzondere erfrechtregimes, een schot voor de boeg, EstateTip Review,, 2013-09

Schols, F.W.J.M. (2013), Hora est in Groningen. Een amuse: de machtiging bij de aanvaarding, EstateTip Review,, 2013-18v Schols, F.W.J.M. (2013), Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen anno 2013. Een herhalingsonderzoek naar de financiële relatie tussen ouders en kinderen. Nibud/ABN AMRO BANK 2013 EstateTip Review,, 2013-23

Schols, F.W.J.M. (2013), De repeterende schenking in één akte (IV). Gronings College van de Belastingdienst, brief 6 mei 2013, EstateTip Review,, 2013-26

Schols, F.W.J.M. (2013), Huwelijkse voorwaarden, enkele cijfers 2004-2009, EstateTip Review,, 2013-29

Schols, F.W.J.M. (2013), Meer aandacht voor het legaat in het testament, EstateTip Review,, 2013-33

Schols, F.W.J.M. (2013), Onterven met bewind? Rechtbank Den Haag 4 september 2013, HAZA12-149, EstateTip Review,, 2013-37