ScholsBurgerhartSchols

ScholsBurgerhartSchols

ScholsBurgerhartSchols (Research & Development en Legal Opinions) is een organisatie waar notariële- en fiscale juristen werkzaam zijn, die opereren op het gebied van de estate planning en notarieel juridisch advies in de meest ruime zin des woords. ScholsBurgerhartSchols richt zich primair op de 'business to business' advisering.

Meer over ons
INM Opleidingen

Blijf op de hoogte van onze cursussen

Zo treedt ScholsBurgerhartSchols (Legal Opinions), al dan niet achter de schermen, op als ‘sparring-partner’ van notarissen, advocaten, belastingadviseurs, accountants en financiële planners en andere dienstverleners in (estateplannings) dossiers. ScholsBurgerhartSchols denkt mee op het gebied van modellen, en maakt op verzoek deel uit van het vaktechnisch overleg van een kantoor.

Voor de professional bestaat onder meer de mogelijkheid voor:

  • opinies
  • ‘second opinions’
  • bindend advies

Op de hoogte blijven? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

registernotarisklerk

Over ScholsBurgerhartSchols

ScholsBurgerhartSchols (Research & Development) ontwikkelt producten ter ondersteuning van de estate planningspraktijk, zoals de EstateTip Review (Boom), de Advotip (Boom), The Models (Sdu) en het Handboek Estate Planning (Kluwer). ScholsBurgerhartSchols is ook betrokken bij de ontwikkeling van softwareprogramma’s op het gebied van estate planning (Veep). Tevens worden, ondermeer, (incompany-) cursussen op diverse terreinen van de estate planning georganiseerd, Bovendien worden voor kantoren en organisaties voordrachten voor hun ‘cliëntèle’ verzorgd, waarbij naast de inhoudelijke – ook de vrolijke noot niet hoeft te ontbreken.

Naast dit alles proberen de juristen van ScholsBurgerhartSchols een steentje bij te dragen aan de notariële en fiscale wetenschap.

Schijf van Vijf

inschrijfformulier

Centraal in onze cursussen staat de Schijf van Vijf van Estate Planning, ontwikkeld door prof. mr. dr. Bernard Schols, prof. mr. dr. Freek Schols en prof. mr. dr. Wouter Burgerhart. De Schijf van Vijf kent vijf civielrechtelijke en fiscale elementen: (1) huwelijkse voorwaarden/contracten ter zake des doods, (2) schenking, (3) testament, (4) levensverzekering, pensioen en sociale zekerheid en (5) internationaal. Deze onderdelen kunnen niet los van elkaar worden gezien. Meer weten over deze Schijf van Vijf? Vraag dan hier het boekje aan (versie 2018.01).