Publicaties Wouter Burgerhart

1. De Notarisklerk, februari 1997, nr. 1348:
Recht van schenking en overdrachtsbelasting, samenloop en de afloop daarvan

2. De Notarisklerk, oktober 1998, nr. 1368:
Samenloop schenkingsrecht-overdrachtsbelasting; de regels zijn – weer – duidelijk

3. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 24 april 1999, 6355:
Bedrijfsopvolging en Boek 4 NBW

4. Kwartaalbericht Estate Planning, juni 1999, nr. 2:
Schenken onder titel 7.3 NBW

5. De Notarisklerk, november 1999, nr. 1381:
De nieuwe schenkingsregeling, een verrijking voor de notariële praktijk?!” deel I

6. De Notarisklerk, november 1999, nr. 1382:
De nieuwe schenkingsregeling, een verrijking voor de notariële praktijk?!” deel II

7. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 30 oktober 1999, 6376:
Is inbreng een fait accompli?

8. Handboek Estate Planning, supplement 3, 1999: Hoofdstuk 4, Rechtspersonen- en vennootschapsrecht: algemeen en de certificering van een familievennootschap

9. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2 december 2000, 6424:
Erfrechtelijk rekenwerk bij een beroep op een ‘bloot-eigendomswilsrecht’

10. Handboek Estate Planning, supplement 4, 2000: Hoofdstuk 4, B.V. en estate planning

11. Modellen voor de rechtspraktijk (o.v.v. Prof.mr. M.J.A. van Mourik), augustus 2000: Boek 2 BW: actualisering bestaande modellen

12. KNB modellen nieuw erfrecht: modelclausules nieuw erfrecht m.b.t. legitieme portie (Afdeling 4.3.3. Boek 4 NBW)

13. Modellen voor de rechtspraktijk (o.v.v. Prof.mr. M.J.A. van Mourik): Boek 4 NBW: modelclausules nieuw erfrecht m.b.t. legitieme portie (Afdeling 4.3.3. Boek 4 NBW)

14. Handboek Estate Planning, supplement 5, 2000: Hoofdstukken 4, 12 en 16, de familiestichting

15. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, januari 2001 (nr. 1):
De legitimaris, van erfgenaam tot schuldeiser met een ‘onaantrekkelijke’ vordering

16. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 17 februari 2001, 6433:
Bedrijfsopvolgingsplanning: stel niet uit tot morgen, wat u vandaag kunt doen” (met mevr.mr. M.J. Hoogeveen)

17. De Notarisklerk, maart 2001, nr. 1397:
boekbespreking: Nieuw Erfrecht, door Prof.mr. M.J.A. van Mourik, Studiepockets Privaatrecht no. 59, tweede druk, W.E.J. Tjeenk Willink: Deventer 2000.

18. Handboek Estate Planning, supplement 6, 2001: Hoofdstuk 20, internationale successie- en schenkingsbelasting, en actualisering i.v.m. onder meer Wet IB 2001

19. Modellen voor de rechtspraktijk (o.v.v. Prof.mr. M.J.A. van Mourik), augustus 2001: Boek 2 BW: actualisering bestaande modellen

20. Nieuw erfrecht in 204 vragen: studiestof ten behoeve van KNB V-a in de cyclus Nieuw Erfrecht-cursussen voor de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

21. Nieuw Erfrecht 2001/5:
De executeur als entrepreneur, of als bedrijfsopvolgingsregisseur?

22. Handboek Estate Planning, supplement 8, 2001: actualisering vennootschapsrecht i.v.m. wijziging verklaring van geen bezwaar, bewerking certificering en successie-faciliteiten bij bedrijfsopvolging

23. De Notarisklerk, december 2001, nr. 1406:
De legitimaris, een schaap in wolfskleren

24. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, december 2001 (nr. 12):
Gecertificeerd schenken. Het cadeau moet ingepakt blijven!” (met mr.drs. H.P.W.M. Peeters)

25. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, januari 2002 (nr. 1):
Het ondernemerstestament, eerste hulp bij bedrijfsopvolging

26. Tekst & Commentaar Erfrecht, Deventer: Kluwer 2002, ISBN 9026837429, Titel 3.2

27. Stichting & Vereniging, januari/februari 2002, nr. 1:
Een stichting als erflaters laatste wil

28. Het nieuwe erfrecht in 204 vragen en antwoorden. Deventer: Kluwer 2002, ISBN 9026838913

29. Handboek Estate Planning, supplement 9, 2002: gecertificeerd schenken (civiel- en fiscaalrechtelijk), integrale herziening Hoofdstuk 19 (Onderneming en successiebelastingen)

30. Actualisering studiestof Stichting Opleiding Medewerkers in het Notariaat, onderdeel omzetbelasting (met mr. B.M.E.M. Schols)

31. Modellen voor de rechtspraktijk (o.v.v. Prof.mr. M.J.A. van Mourik): Boek 4 NBW: modelclausules nieuw erfrecht m.b.t. legitieme portie (Afdeling 4.3.3. Boek 4 NBW), supplement 196

32. Modellen voor de rechtspraktijk (o.v.v. Prof.mr. M.J.A. van Mourik): Boek 2 BW: actualisering bestaande modellen, supplement 199

33. Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, oktober 2002, nr. 63:
Themanummer Fiscale aspecten bedrijfsopvolging bij overlijden (met mevr.mr. M.J. Hoogeveen, dr. E.J.W. Heithuis, mevr.mr. N.C.G. Gubbels)

34. Handboek Estate Planning, supplement 10, 2002: internationaal successie- en schenkingsrecht voor België, Duitsland, Frankrijk en Spanje (Hoofdstuk 20)

35. Nieuw erfrecht en vennootschapsrecht, Nieuw Erfrecht en …, congresbundel 36e Landelijk Notarieel Studentencongres, Deventer: Kluwer 2002, ISBN 9026840705

36. De Notarisklerk, december 2002, nr. 1418:
Samenloop Schenkingsrecht – Overdrachtsbelasting én Titel 7.3 NBW. Het kan nog eenvoudiger!

37. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 21-28 december 2002, 6515:
Van cautio’s, vermeende dertigdagenclausules, ‘Insichgeschöfte’ en andere erfrechtelijke nieuwigheden. Een reactie.” (met mr. B.M.E.M. Schols, mr. F.W.J.M. Schols)

38. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 31 januari 2003, 6519:
De schenking en gift naar nieuw recht op de valreep” (met mr. F.W.J.M. Schols)

39. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, februari 2003 (nr. 2):
Certificering en legitieme portie. Slikken of stikken?

40. Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek, Deventer: Kluwer 2003, ISBN 9026840012, Boek 4 (Erfrecht) Titel 3.2

41. Handboek Estate Planning, supplement 11, 2003: bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet

42. Modellen voor de rechtspraktijk (o.v.v. Prof.mr. M.J.A. van Mourik): Boek 2 BW: aandeelhoudersovereenkomst, supplement 206

43. Fiscale Berichten voor het Notariaat (FBN), 2003, nr. 23:
De ventielbepaling’; het successierechtelijk opblazen en laten leeglopen van erfrechtelijke verkrijgingen (met mr. B.M.E.M. Schols, mr. F.W.J.M. Schols)

44. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, mei 2003 (nr. 5):
Een vordering met of zonder? Toch maar met (met mr. B.M.E.M. Schols, mr. F.W.J.M. Schols)

45. Modellen voor de rechtspraktijk (o.v.v. Prof.mr. M.J.A. van Mourik): Boek 2 BW: actualisering bestaande modellen, supplement 208

46. Juridische Berichten voor het Notariaat (JBN), 2003, nr. 33:
Nogmaals: Ten laste van wie komt die ‘lastige’ legitieme? (met mr. B.M.E.M. Schols, mr. F.W.J.M. Schols)

47. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, november 2003 (nr. 11):
Rente is rente, oftewel ‘dan wel’ is ‘maar ook’ (met mr. B.M.E.M. Schols, mr. F.W.J.M. Schols)

48. Nieuw Erfrecht 2003/6:
Waarin een grote legitieme toch klein kan zijn!” (met mr. Bernard M.E.M. Schols, mr. F.W.J.M. Schols)

49. De Notarisklerk, december 2003, nr. 1430:
Estate planning, oftwel ‘regeren is vooruitzien’ deel I” (met mevr.mr. I.M.W. van Schuppen)

50. De Notarisklerk, januari 2004, nr. 1431:
Estate planning, oftwel ‘regeren is vooruitzien’ deel II” (met mevr.mr. I.M.W. van Schuppen)

51. EstateTip 2004/5:
Des te groter de verkrijging voor het successierecht, des te beter?! Ondernemingsfaciliteit = ‘Vrijstelling’

52. Nieuw Erfrecht 2004/1:
De ‘ventieltechniek’ in concreto. De toepassing van het spel met artikel 1 lid 2 en 4 Successiewet 1956 in de estate-planningspraktijk van alledag” (met mr. J.D.H. van Ewijk, mr. B.M.E.M. Schols, mr. F.W.J.M. Schols)

53. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 29 mei 2004, 6580:
Hoe schiet ik tekort door het niet wijzigen van de volgorde van inkorting?!” (met mr. B.M.E.M. Schols, mr. F.W.J.M. Schols)

54. Kwartaalbericht Estate Planning, maart 2004:
De stand van de ‘schijf van vijf’ in 2004” (met mr. B.M.E.M. Schols, mr. F.W.J.M. Schols)

55. Preadvies voor de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat, SDU Uitgever: Den Haag 2004:
De familiestichting” (met mr. P.F. Veltman)

56. EstateTip 2004-07:
Schenken van onroerend goed met de ‘derde’ schenkingsvrijstelling (omslagpunt 2004 = € 36.091)

57. EstateTip 2004-13:
Plannen met vrijstellingen. Wanneer zet je de ‘joker’ in?!

58. EstateTip 2004-19:
Notaris, let op uw testamentaire saeck! Maak werk van het notarieel-erfrechtelijk advies

59. Kwartaalbericht Estate Planning 2004:
Het gebruik van de wettelijke verdeling in de estate planningspraktijk; wetswijiziging gewenst of is de driemaandstermijn te kort?” (met mr. B.M.E.M. Schols, mr. F.W.J.M. Schols)

60. Nieuw Erfrecht 2004-04:
Over oude testamenten, legitieme porties, uitleg en beschikbare delen: wat kan het overgangsrecht nog helen? Ofwel wat is nog beschikbaar van een beschikking over het ‘beschikbaar deel’? (met mr. W.D. Kolkman, mr. B.M.E.M. Schols, mr. FW.J.M. Schols)

61. EstateTip 2004-20:
Schenker, geef ook de belasting maar weg!’ Schenken ‘vrij van recht’

62. EstateTip 2004-26:
Bedrijfsopvolging zonder meerwaardeclausule. Wel of geen gift?

63. EstateTip 2004-27:
Successierechtelijke bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. ‘Makkelijker kunnen we het niet maken…’

64. EstateTip 2004-38:
Wat kan een legitimaris met gelegateerde certificaten? Overdragen of verwerpen?

65. EstateTip 2004-46:
’Successiedruk’ bij de overgang van ondernemingsvermogen. Een blik over de grenzen!

66. Handboek Estate Planning, supplement 16, 2004: bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet en recente besluitvorming, herziening rechtspersonen en estate planning

67. EstateTip 2005-01:
Betekent ‘vrij van recht-erven’ óók per definitie voordeel? De tijd is weer rijp voor de altijd gunstige ‘vrij van recht-carnavalsgift’!

68. EstateTip 2005-02:
Schenken van onroerend goed in 2005, de omslagpunten!

69. Fiscaal Praktijkblad 2005, nr. 2:
De ondernemer is dood, leve de bedrijfsopvolger!

70. EstateTip 2005-19:
Successierechtelijke bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. De verschillende ‘vrijstellingen’ en ‘uitstel’ op een rij

71. EstateTip 2005-20:
Successierechtelijke bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Plannen met de huwelijksgemeenschap ná de overlijdensdatum!

72. EstateTip 2005-28:
To inbreng or not to inbreng? That’s the erfrechtelijke question! Inbreng van giften in de overgang

73. Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur 2005/3:
Het ‘driecirkelmodel’ als ‘erfrechtelijke checklist’ bij een familiebedrijfsopvolging door overlijden

74. De Notarisklerk, juni 2005, nr. 1448:
Een personenvennootschap mét of zónder! Een kwestie van smaak? (deel 1) (met F.M.H. Hoens)

75. De Notarisklerk, juli/augustus 2005, nr. 1449:
Een personenvennootschap mét of zónder! Een kwestie van smaak? (deel 2) (met F.M.H. Hoens)

76. De Notarisklerk, september 2005, nr. 1450:
Een personenvennootschap mét of zónder! Een kwestie van smaak? (deel 3) (met F.M.H. Hoens)

77. De Notarisklerk, oktober 2005, nr. 1451:
Een personenvennootschap mét of zónder! Een kwestie van smaak? (deel 4) (met F.M.H. Hoens)

78. Preadvies voor Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, SDU Uitgevers: Den Haag 2005, ISBN 90 1210 959 0:
Bedrijfsopvolging Civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten (met M.J. Hoogeveen, W.J.M. van Veen, S.A. Stevens)

79. EstateTip 2005-37:
Successierechtelijke bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Box I of Box II: what’s the difference?

80. EstateTip 2005-40:
Wie goed doet, goed ontmoet! Welke algemeen nut beogende instelling doet het goed? (I)

81. EstateTip 2005-41:
Wie goed doet, goed ontmoet! Welke algemeen nut beogende instelling doet het goed? (II)

82. EstateTip 2005-42:
Wanneer ben ik ervan af en, mag het ook in natura? Aftrekbare periodieke giften

83. EstateTip 2005-43:
Als vader de bedrijfsopvolging niet goed regelt, dan doet de kantonrechter dat wel. Erfrechtelijke bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

84. Fiscale Berichten voor het Notariaat (FBN), 2005, nr. 52:
Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet 1956

85. Tijdschrift voor Agrarisch recht, november 2005, nr. 11:
Als de knecht niet krijgt wat hem toekomt, zorgt de wetgever daar wel voor! Het salaire diff�r�

86. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 24-31 december 2005, 6648:
De ontwikkeling in de praktijk der huwelijks- en partnerschapsvoorwaarden in de periode 1997-2003 (met prof.mr. M.J.A. van Mourik)

87. Nieuw erfrecht 2006-01:
Andere agrarische testamenten, andere wettelijke rechten? (met mr. B.M.E.M. Schols)

88. EstateTip 2006-02:
Schenken van onroerend goed in 2006, de omslagpunten!

89. EstateTip 2006-08:
Vrijgevige particulier zoekt vrouw! Estate planning voor de emigrant met een gemengd huwelijk

90. EstateTip 2006-09:
Twee voor de prijs van één?! Dubbel schenken met de tweetrapsschenking

91. EstateTip 2006-10:
’Planningsverdeling’ van de nalatenschap met ‘inbrengoptimalisering’

92. EstateTip 2006-11:
Planning met de herroepelijke gift. Een loterij zonder nieten!?

93. Fiscaal praktijkblad 2006, nr. 6:
Corporate governance met het ondernemerstestament?!

94. EstateTip Review 2006-24:
Internationale estate planning, ofteweg ‘over de schutting heen kijken’. Het gras bij de buren is niet altijd groener!

95. EstateTip Review 2006-25:
Successierechtelijke bedrijfsopvolgingfaciliteiten. ‘Internationale bedrijvigheid en de Tour de facilités

96. EstateTip Review 2006-26:
Gecertificeerd schenken. Welke cadeaus pakken we met ‘certificaatpapier’ in?

97. EstateTip Review 2006-27:
Een paar weken geen ‘brood’ voor de estate planner, maar wel ‘spelen’

98. EstateTip Review 2006-29:
De ondernemer in een OASE of zoekende in de woestijn?

99. EstateTip Review 2006-30:
Around the world in a few hours … F. Sonneveldt en J.C.L. Zuiderwijk (m.m.v. M.H. ten Wolde, M. de L. Monteiro), Internationale aspecten van schenkings- en successierecht

100. EstateTip Review 2006-41:
Planning met de vrijstellingen voor het successierecht. Afvullen, en verder …?

101. EstateTip Review 2006-30:
Iets over legaten met periodieke uitkeringen, tegenwaarde en inkomstenbelasting. Wel leuk, maar niet gemakkelijk…

102. EstateTip Review 2006-30:
Zijn overlijden en artikel 9 SW 1956 ‘onherroepelijk’? Planning met de herroepelijke schenking (I)

103. EstateTip Review 2006-30:
Zijn overlijden en artikel 9 SW 1956 ‘onherroepelijk’? Planning met de herroepelijke schenking (II)

104. Fiscale Encyclopedie Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht, Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers 2006:
Commentaar op de artikelen 21 lid 4, 31a, 35b, 35c, 53a, 53b, 53c Successiewet 1956

105. EstateTip Review 2007-02:
Schenken van onroerend goed in 2007. De omslagpunten!

106. EstateTip Review 2007-03:
Erfrechtelijke bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Zijn aandelen en certificaten identiek?

107. EstateTip Review 2007-04:
Aanmerkelijk belang en erfrecht. Overgang onder algemene of bijzondere titel, of gaat het om de vruchten? Spraakverwarring alom…

108. EstateTip Review 2007-05:
Gelukkig mag een erflater bij zijn overlijden ophouden te leven. Aanmerkelijk belangverlies wordt tax credit.

109. EstateTip Review 2007-07:
Dubbele successiebelasting. En wat dan? Voorkomen of vermijden van meervoudige belasting.

110. EstateTip Review 2007-09:
Bier, Bratwurst und belasting. IBR Successierecht Duitsland

111. EstateTip Review 2007-11:
Aanmerkelijk belang en huwelijksvermogensregime (I). Vragen, antwoorden en nog meer vragen…

112. EstateTip Review 2007-13:
Aanmerkelijk belang en huwelijksvermogensregime (II). Vragen, antwoorden en nog meer vragen…

113. EstateTip Review 2007-14:
Als twee jaren te kort blijken te zijn … Verdeling huwelijksgemeenschap, nalatenschap en inkomstenbelasting

114. EstateTip Review 2007-29:
Is er leven op Pluto? Kun je dansen op de maan? IBR Successierecht België

115. EstateTip Review 2007-30:
Successierechtelijke bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Een ‘Nederlandse’ familiale vennootschap zonder ‘expats’

116. EstateTip Review 2007-31:
TBS in het huwelijk? Het huwelijksvermogensrecht bepaalt het regime

117. Handboek Familievermogensrecht, onder redactie van W.D. Kolkman en L.C.A. Verstappen, Zutphen: Walburg Pers 2007. onderdeel estate planning (met mr. B.M.E.M. Schols, prof.mr. F.W.J.M. Schols)

118. EstateTip Review 2008-01:
Nog één keer voordelig toerekenen van Box III-vermogen

119. EstateTip Review 2008-02:
Schenken van onroerend goed in 2008. De omslagpunten!

120. EstateTip Review 2008-03:
Certificaten en aandelen. Vereenzelvigen of niet?

121. EstateTip Review 2008-04:
Schenking of gift met tegenprestatie? Wie het weet, mag het zeggen!

122. EstateTip Review 2008-05:
Successierechtelijke bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Koop met kwijtschelding of een gift. Maakt het voor de bedrijfsopvolging wat uit?

123. EstateTip Review 2008-06:
‘Erbschaftsteuerreformgesetz’ bij onze oosterburen. Gaat Nederland in de achtervolging?

124. EstateTip Review 2008-07:
Viva Espana. IBR Successierecht Spanje

125. EstateTip Review 2008-22:
Successierechtelijke bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Vooruitzien, met soms een blik op de achteruitkijkspiegel

126. EstateTip Review 2008-28:
Erfrechtelijke bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Zien we de ondernemer achter zijn BV staan?

127. EstateTip Review 2008-29:
Gift en legitieme. Voor wat het waard is?!

128. EstateTip Review 2008-30:
Erfrechtelijke bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Betalingsuitstel van de legitieme portie bij bedrijfsopvolging

129. EstateTip Review 2008-31:
Bedrijfsopvolging mét meerwaardeclausule. Wel of geen gift bij voortzetting tegen de agrarische waarde?

130. EstateTip Review 2008-37:
Successierechtelijke bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Eenvoud is het kenmerk van het ware!?

131. Proefschrift op het gebied van de Rechtsgeleerdheid, Radboud Universiteit Nijmegen, Deventer: Kluwer 2008:
Waarde en Erfrecht. Beschouwingen over de waarde van een onderneming in het erfrecht en enige verwante wetten.

132. Kwartaalbericht Estate Planning, juni 2008:
Enkele ontwikkelingen in de ‘erfbelasting’ van onze buren

133. Tijdschrift voor Agrarisch Recht, maart 2009, nr. 3:
Erfrecht en Bedrijf, in het bijzonder de waarde van eem (agrarische) onderneming

134. EstateTip Review 2009-02:
Schenken van onroerend goed in 2009. De omslagpunten!

135. EstateTip Review 2009-04:
Een testamentair bewind instellen?! De wetgever weet wel waarom

136. EstateTip Review 2009-06:
Wat is een schenkingsbewind waard? Meer of minder dan de legitieme portie?

137. EstateTip Review 2009-16:
De ‘voordeur’ van de Successiewet 1956. Art. 1 of art. 21?

138. EstateTip Review 2009-17:
Bedrijfsopvolging mét meerwaardeclausule (III). Wel of geen gift bij voortzetting tegen de agrarische waarde?

139. EstateTip Review 2009-18:
Op weg naar de ‘nieuwe’ Successiewet. WEV wordt soms WOZ

140. EstateTip Review 2009-19:
Op weg naar de ‘nieuwe’ Successiewet 1956 (II). Samenloop overdrachts-/schenkbelasting

141. EstateTip Review 2009-29:
Op weg naar de ‘nieuwe’ Successiewet (V). Ficties, ficties en nog meer ficties

142. EstateTip Review 2009-30:
Op weg naar de ‘nieuwe’ Successiewet (VI). Een fictieve gift bij voortzetting tegen agrarische waarde

143. EstateTip Review 2009-31:
Het is de vraag wanneer het bewind begint… Aanvang van een Boek 4- en een Boek 7-bewind

144. EstateTip Review 2009-32:
Planning met de Personenvennootschap. Werk aan de winkel, maar wanneer?

145. Fiscale Berichten voor het Notariaat, 2009, nr. 39:
Vernieuwde bedrijfsopvolgingsfaciliteiten volgens De Jager

146. Kwartaalbericht Estate Planning, december 2009:
Bedrijfsopvolging en lonende exploitatie, mét of zónder hulp van de fiscus

147. Fiscale Berichten voor het Notariaat, 2009, nr. 64:
De successierechtelijke bedrijfsopvolgingsfaciliteiten vanaf 1 januari 2010

148. Modernisering van de Successiewet 1956, Tekst en toelichting wijzigingen per 1 januari 2010, Den Haag: Sdu Uitgevers 2009 (met mevr.mr. J.A.M. Klinkert-Cino, prof.dr. B.M.E.M. Schols, prof.mr. F.W.J.M. Schols, prof.dr. J.P.M. Stubbé, mevr.mr. L.E. Welkers)