Publicaties Bernard Schols

1994
Schols, B.M.E.M., Even stilstaan bij de doorwerking van rechtspersonenrecht in de registergoederen­praktijk, Notarisklerk, juni 1994.

1995
Schols, B.M.E.M., BTW-planning is voor het notariaat alles behalve ‘de ver van mijn bed Show’ (I), Notarisklerk, januari 1995;

Schols, B.M.E.M., BTW-planning is voor het notariaat alles behalve ‘de ver van mijn bedShow’ (slot), Notarisklerk, februari 1995;

Schols, B.M.E.M., Over economen, papieren schenkingen en bejaardentehuizen, Notarisklerk, juni 1995 (samen met D.E.J.M. Schols en F.W.J.M. Schols);

Schols, B.M.E.M., Overdrachtsbelasting en kapitaalsbelasting, een bespreking van het boek van R.T.G. Verstraaten (derde druk), Notarisklerk, oktober 1995;

Schols, B.M.E.M., De moderne ouderlijke boedelverdeling goederenrechtelijk altijd goed?! WPNR (1995) 6199 (samen met D.E.J.M. Schols en F.W.J.M. Schols);

Schols, B.M.E.M., Een warm pleidooi… Een reactie op JBN 1995 nr. 97, Juridische Berichten voor het Notariaat 1995 nr 109 (samen met D.E.J.M. Schols en F.W.J.M. Schols);

1996
Schols B.M.E.M., Geen paniek aan de verdelingstafel!, WPNR (1996) 6227;

Schols B.M.E.M., Wie zal ‘mijn echtgenote’ zijn?, Notarisklerk, januari 1996;

Schols B.M.E.M., Van de pastoor en zijn huishoudster, Notarisklerk, mei 1996;

Schols B.M.E.M., Nogmaals: Wie zal ‘mijn echtgenote’ zijn?, Notarisklerk, oktober 1996;

Schols B.M.E.M., Een fiscale tijdbom onder het ‘turbo-testament’, Notarisklerk, december 1996;

Schols B.M.E.M., Vervaltermijn op afroep als tax-planningstool?, Fiscale Berichten voor het Notariaat 1996 nr. 66 (samen met F.W.J.M. Schols);

Schols B.M.E.M., ‘1995 het jaar van de erfpacht’, een bespreking van het boek ‘Erfpacht en opstal’ van Mr Drs A.E. de Vries, be­werkt door Mr A.J.H. Pleysier, serie studiepoc­kets privaatrecht, nr. 33, Notarisklerk, juli 1996.

1997
Schols B.M.E.M.,‘Tijdelijke Paniek’: erfrechtelijke of fiscale dogmatiek? WPNR (1997) 6259 (samen met F.W.J.M. Schols);

Schols B.M.E.M., Testamentenpraktijk wordt alsnog gespaard van fiscaal genot; een reactie (met na­schrift van T. Blokland), Weekblad Fiscaal Recht 1997/6256 (samen met F.W.J.M. Schols);

Schols B.M.E.M., Noodrem ter voorkoming van genot, Notarisklerk, april 1997 (samen met F.W.J.M. Schols);

Schols B.M.E.M., Genotsrechten: Eind goed, al goed? Notarisklerk, december 1997 (samen met F.W.J.M. Schols);

Schols B.M.E.M, Syllabus omzetbelasting, in het bijzonder de heffing ten aanzien van onroerende zaken en de toegevoegde waarde van de notaris daarbij, 2e herziene druk met mede­werking van Mr W. Burgerhart, cursusstof fiscaal jaar stich­ting opleiding mede­wer­kers in het notariaat;

Schols B.M.E.M., Een bespreking van het boek Asser-deel Erfrecht; een brug tussen ‘oud’ en ‘nieuw’?, Notaris­klerk, juli 1997.

1998
Schols B.M.E.M., De voorwaardelijke obv onvoorwaardelijk ofwel de weg naar de vrijheid geopend!, WPNR (1998) 6308;

Schols B.M.E.M., De ouderlijke boedelverdeling heeft de kraaienmars nog niet geblazen (I), WPNR (1998) 6317 (samen met F.W.J.M. Schols);

Schols B.M.E.M., De ouderlijke boedelverdeling heeft de kraaienmars nog niet geblazen (II), WPNR (1998) 6318 (samen met F.W.J.M. Schols);

Schols B.M.E.M., Gouden tijden voor de executeur-testamentair!, WPNR (1998) 6327;

Schols B.M.E.M., De revival van het vruchtgebruiktestament?!, Kwartaalbericht Estate Planning, december 1998 (samen met F.W.J.M. Schols).

1999
Schols B.M.E.M., Hoe super is het superturbotestament? WPNR (1999) 6362;

Schols B.M.E.M., L’exécuteur-testamentaire est mort, es lebe der Testamentsvollstrecker, WPNR (1999) 6374.

2000
Schols B.M.E.M., De kraaienmars schalt na: Oprenting van overbedelingsvorderingen (toch) verstoord door vruchtgebruik?! WPNR (2000) 6402 (samen met F.W.J.M. Schols);

Schols B.M.E.M., Aan de grenzen van de wettelijke verdeling en het ‘inhoudelijk overeenkomen’. Het ‘rijtje van 4 plus 1’!, Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 2000/4;

Schols B.M.E.M., Het ‘Testament van de 21e Eeuw’, Tijdschrift Nieuw Erfrecht, augustus 2000;

Schols B.M.E.M., Van de executeur in vorm, geen getuige is geen getuigen en is de ‘papieren’ schenking nog wel van papier?, Tijdschrift Nieuw Erfrecht, augustus 2000;

Schols B.M.E.M., Executele en estate planning, oftewel twee handen op één buik, Kwartaalbericht Estate Planning, september 2000;

Schols B.M.E.M., Van begrafenisexecuteur tot turbo-executeur, Van Mourikbundel, Deventer: Kluwer 2000.

2001
Schols B.M.E.M., De ‘verplichte begrafenisclausule, Tijdschrift Nieuw Erfrecht, nr. 1, februari 2001;

Schols B.M.E.M., Neem gerust de krenten uit de pap, Kwartaalbericht Estate Planning, nr. 1, maart 2001;

Schols B.M.E.M., Het legatum per vindicationem in de gedaante van executeur-testamentair als ‘Vermächtnisvollstrecker’, WPNR (2001) 6436;

Schols B.M.E.M., De executeur en zijn sterren, Tijdschrift Nieuw Erfrecht, nr. 5, oktober 2001;

Schols B.M.E.M., Het non-inferieure ‘drugsbewind’, Tijdschrift Nieuw Erfrecht, nr. 5, oktober 2001;

Schols B.M.E.M., Erflater is dood, maar de executeur leeft; een vraag- en antwoordspel, Tijdschrift Nieuw Erfrecht, nr. 5, oktober 2001;

Schols B.M.E.M., Verblijvingsbedingen bij partnerovereenkomsten en het nieuwe erfrecht; een reactie, Juridische Berichten voor het Notariaat 2001 nr. 12 (samen met F.W.J.M. Schols).

2002
Schols B.M.E.M., Wie staat aan de poort van de rechtbank? De executeur-bindend adviseur! In Ars Notariatus CXIV, Nieuw erfrecht en …, Deventer: Kluwer 2002, p. 75-82;

Schols B.M.E.M., Krijgt de legitimaris bericht? WPNR (2002) 6513 (samen met F.W.J.M. Schols);

Schols B.M.E.M., Van cautio’s, vermeende dertigdagenclausules, ‘Insichgeschäfte’ en andere erfrechtelijke nieuwigheden. Een reactie, WPNR (2002) 6515 (samen met W. Burgerhart en F.W.J.M. Schols);

Schols, B.M.E.M., Notaire en/of Nachlassrichter? Een samenspel tussen boedelnotaris en boedelrechter!, in bundel Ministerie van Justitie: Langst leve het nieuwe erfrecht, Den Haag: SDU;

Schols B.M.E.M., Camille de ‘vergeten’ halfzus van ‘Oom Willy’?, WPNR (2002) 6489;

Schols B.M.E.M., Plannen voor hierna… erven en schenken, in bundel Belastingadviseursdag 2002, Den Haag: SDU, Een nieuw erfrechtelijk tijdperk: ‘Alles kan, alles mag!’;

Schols B.M.E.M., De klappen van de erfrechtelijke zweep, Tijdschrift Nieuw Erfrecht, 2002 nr. 3 (samen met F.W.J.M. Schols);

Schols B.M.E.M., Column, Van de moordende onredelijke legitimaris die het erfdeel van oma niet waardig was, Tijdschrift Nieuw erfrecht, 2002 nr. 5.

2003
Schols B.M.E.M., Een weekje nieuw erfrecht, Fiscaal Tijdschrift Vermogen, januari 2003, nr. 1;

Schols B.M.E.M., Arnhem of Den Bosch? Welke leer volgen wij op over de ‘opvolgende verdeling’, Fiscaal Tijdschrift Vermogen, april 2003, nr. 4;

Schols B.M.E.M., ‘Over de dood heen’, de tweetrapsmaking: een prima instrument, Fiscaal Tijdschrift Vermogen, juli/augustus 2003, nr. 7-8 (samen met F.W.J.M. Schols);

Schols B.M.E.M., ‘De ventielbepaling’: het successierechtelijk opblazen en laten leeglopen van erfrechtelijke verkrijgingen, Fiscale Berichten voor het Notariaat, april 2003, nr. 23 (samen met W. Burgerhart en F.W.J.M. Schols);

Schols B.M.E.M., Een vordering met of zonder? Toch maar met, Fiscaal Tijdschrift Vermogen, mei 2003, nr. 5, een reactie (samen met W. Burgerhart en F.W.J.M. Schols);

Schols B.M.E.M., Nogmaals: Ten laste van wie komt die ‘lastige’ legitieme?, Juridische Berichten voor het Notariaat, juli/augustus 2003, nr. 33 (samen met W. Burgerhart en F.W.J.M. Schols);

Schols B.M.E.M., Rente is rente, oftewel ‘dan wel’ is ‘maar ook’, Fiscaal Tijdschrift Vermogen, november 2003, nr. 11, een reactie (samen met W. Burgerhart en F.W.J.M. Schols);

Schols B.M.E.M., Legaat of legitimaire plicht? Vraag het aan het Oberlandesgericht? WPNR (2003) 6551;

Schols B.M.E.M., Waarin een grote legitieme toch klein kan zijn!, Tijdschrift Nieuw Erfrecht, 2003, nr. 6 (samen met W. Burgerhart en F.W.J.M. Schols).

2004
Schols B.M.E.M., De quasi-wettelijke verdeling als ‘Teilungsanordnung I’, WPNR (2004) 6571;

Schols B.M.E.M., De quasi-wettelijke verdeling als ‘Teilungsanordnung II’, WPNR (2004) 6572;

Schols B.M.E.M., Hoe schiet ik tekort door het niet wijzigen van de volgorde van inkorting?! Reactie, WPNR (2004) 6580 (samen met W. Burgerhart en F.W.J.M. Schols);

Schols B.M.E.M., De stand van de ‘schijf van vijf’ in 2004, Kwartaalbericht Estate Planning, maart 2004, nr.1 (samen met andere leden van de Wetenschappelijke Advies Raad van de EPN);

Schols B.M.E.M., Het gebruik van de wettelijke verdeling in de estate planningspraktijk; wetswijziging gewenst ofwel is de driemaandstermijn te kort? Kwartaalbericht Estate Planning, september 2004, nr. 3 (samen met andere leden van Wetenschappelijke Advies Raad van de EPN); Schols B.M.E.M., De ‘quasi-wettelijke verdeling’ in fiscalibus, Kwartaalbericht Estate Planning, december 2004, nr. 4 (samen met F.A.M. Schoenmaker);

Schols B.M.E.M., De ‘ventieltechniek’ in concreto. De toepassing van het spel met artikel 1 lid 2 en 4 Successiewet 1956 in de estate-planningspraktijk van alledag, Tijdschrift Nieuw Erfrecht, 2004, nr. 1 (samen met W. Burgerhart, J.D.H. van Ewijk en F.W.J.M. Schols);

Schols B.M.E.M., Over oude testamenten, legitieme porties, uitleg en beschikbare delen: wat kan het overgangsrecht nog helen? Ofwel wat is nog beschikbaar van een beschikking van het beschikbaar deel? Tijdschrift Nieuw Erfrecht, 2004, nr. 4 (samen met W. Burgerhart, W.D. Kolkman en F.W.J.M. Schols).

2005
Schols B.M.E.M, Frustreren van rechten van derden of gefrustreerde legitimarissen? Gelaten nalaten!, reactie, WPNR (2005) 6643;

Schols B.M.E.M., Laat de langstlevende en de sterren op haar ‘executeurspet’ toch maar stralen, Juridische Berichten voor het Notariaat, februari 2005, nr. 2005 nr. 10;

Schols B.M.E.M., Turbo-testament: een mislukte erfrechtelijke zeeleeuwdribbel?, (Belgisch) Tijdschrift voor Estate Planning, 2005/2; Schols B.M.E.M., Een erfrechtelijke ‘star is born’. Hij kan niet alleen uw testament uitvoeren, vollstrecken of executeren, maar ook eigenhandig uw nalatenschap verdelen!, (Belgisch) Tijdschrift voor Estate Planning, 2005/2;

Schols B.M.E.M., Het agrarisch testament riekt niet, Reeks Agrarisch recht, Kroniek Agrarisch recht 2004, onderdeel van Hoofdstuk 13 in Bedrijfsopvolging, Instituut voor Agrarisch Recht, Koninklijke Vermande 2005.

2006
Schols B.M.E.M., Boedelnotaris en/of ‘betrokken’ notariële executeur?, WPNR (2006) 6672;

Schols B.M.E.M., Vier sterren voor de driesterrenexecuteur, WPNR (2006) 6690, Privaatrecht Actueel;

Schols B.M.E.M., Natuurlijke verbintenis, fiscale verbintenis? Natuurlijk!, Fiscale Berichten voor het Notariaat 2006 nr. 11 (samen met F.A.M. Schoenmaker);

Schols B.M.E.M., Fiscale ‘holiday on ice’ van en met de executeur, Fiscale Berichten voor het Notariaat 2006 nr. 58;

Schols B.M.E.M., Van instemming met testamentaire transacties tot analogie met art. 10 SW. Turbo-fictie? Fiscale Berichten voor het Notariaat 2006 nr. 65;

Schols B.M.E.M., De executeur fiscaal, Fiscaal Praktijkblad 2006-6;

Schols B.M.E.M., Andere agrarische testamenten, andere wettelijke rechten, Tijdschrift Nieuw Erfrecht 2006 nr. 1 (samen met W. Burgerhart).

2007
Schols B.M.E.M., ‘Kruislings’ verzekeren in een fraus legis ‘rondje’? Boter, kaas en eieren met art. 13 SW en andere ficties, Fiscale Berichten voor het Notariaat 2007 nr. 8;

Schols B.M.E.M., Erflater spreekt, ook over de rente!, Fiscale Berichten voor het Notariaat 2007 nr. 34 (samen met J.P.M. Stubbé);

Schols B.M.E.M., Alle Menschen sind gleich, oftewel ze zijn me successierechtelijk allemaal even lief?, column Weekblad Fiscaal Recht 2007/6712;

Schols B.M.E.M., Ficties in het successierecht: hopeloos verouderd of springlevend?, Vakblad voor de MKB-adviseur, 2007 nr. 9;

Schols B.M.E.M, De ‘obv-plus’ als het beste van twee erfrechtelijke werelden, Tijdschrift Erfrecht, december 2007;

Schols B.M.E.M., Is Nederland een successierechtelijk walhalla voor ondernemers?, Accountant-Adviseur, december 2007;

2008
Schols B.M.E.M., Fiscaal-erfrechtelijk nakomen en tenietgaan van voorwaardelijke verbintenissen. Samenloop en (ontlopen) van overdrachtsbelasting en successierecht, Fiscale Berichten voor het Notariaat 2008 nr. 21; Schols B.M.E.M., ‘Enige’ civielrechtelijke dogmatiek misstaat in een schenk(ings)- en erfbelasting niet! (Themanummer De Wet Schenk-en Erfbelasting 2010), WPNR (2008) 6757 (samen met F.W.J.M. Schols);

Boeken en losbladigen

Schols B.M.E.M., Nieuw erfrecht, Overgangsrecht en anticipatie, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1999 (samen met anderen);

Schols B.M.E.M., Het nieuwe erfrecht in 204 vragen en antwoorden, Deventer: Kluwer 2002 (samen met anderen);

Schols B.M.E.M., Preadvies Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (2006), Nieuw Erfrecht in de praktijk. Een evaluatie, De legitieme portie driedimensionaal: abstract, concreet en fiscaal, Den Haag: SDU 2006, p. 95-171;

Schols B.M.E.M., (onder redactie van Van Mourik), Handboek Erfrecht, Deventer: Deventer 2006, vierde druk, Hfdst. XIV-XVI, p. 517-603;

Schols B.M.E.M., Erfrecht, Executeurs, Tekst & Commentaar (T&C), Deventer: Kluwer 2006, p. 180-193;

Schols B.M.E.M., Handboek Estate planning (losbladig, tevens CD-Rom), Deventer: Kluwer (lid van de hoofdredactie, samen met anderen);

Schols B.M.E.M., Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht (NDFR), Successiewet 1956, art. 6, art. 8, art. 11, art. 12, art. 13, art. 13a, art. 19 en art. 20;

Schols B.M.E.M., Handboek Familievermogensrecht, onderdeel estate planning (samen met anderen) Zutphen: Walburg Pers 2007;

Schols B.M.E.M., Van exécuteur testamentaire tot Testamentsvollstrecker tot afwikkelingsbewindvoerder. Zijn ware aard, civiel en fiscaal. Een onderzoek naar de grondslagen van executele als erfrechtelijke verbintenis, diss. Nijmegen 2007 (handelseditie Deventer: Kluwer 2007 onder de titel: Executele).

Bijlage: publicaties B.M.E.M. Schols, EstateTip Review 2004-2008,
Den Haag: Boom Juridische uitgevers:

Schols B.M.E.M., De ‘Mini-Maxi’-executeur verzoekt inderdaad ‘niets’ aan de Kantonrechter, EstateTip Review 2004-02;

Schols B.M.E.M., Fiscale faciliteitjes of flexibiliteit? Of wellicht allebei met de ‘quasi-wettelijke verdeling’?, EstateTip Review 2004-09;

Schols B.M.E.M., ‘Enige met uitzondering van’ is het spiegelbeeld van ‘niet meer dan’, oftewel liever een erfgenaam te veel dan één te weinig!, EstateTip Review 2004-10;

Schols B.M.E.M., De erfrechtelijke klokkenluider doet tijdig de ‘artikel 199 lid 2-foutmelding’ de deur uit!, EstateTip Review 2004-11;

Schols, B.M.E.M., Boedelmenging in concreto blijft in fiscalibus boedelmenging in abstracto?! (Specialistenteam successie/schenking Zwolle 13 april 2004) EstateTip Review 2004-14;

Schols B.M.E.M., ‘Gezamenlijk en voor gelijke delen’, plaatsvervulling of aanwas, of heel gewoon erfrecht ab intestato?! EstateTip Review 2004-15;

Schols B.M.E.M., De ‘zuignaptheorie’. De onmogelijkheid van de voorwaardelijke wettelijke verdeling, EstateTip Review 2004-21;

Schols B.M.E.M., Opgeworpen vraagstuk over fictie van artikel 31 SW 1956 in literatuur beantwoord, EstateTip Review 2004-25;

Schols B.M.E.M., De verticale ouderlijke boedelverdeling mag dan wel niet meer bestaan, de ‘verticale erfstelling’ bestaat nog steeds!, EstateTip Review 2004-28;

Schols B.M.E.M., Wie krijgt er erfrechtelijk bericht? Visie Werkgroep deontologie nieuw erfrecht KNB, WPNR (2004) 6585, EstateTip Review 2004-29;

Schols B.M.E.M., Wederom een Leidse schijnaanval op de ‘driesterrenexecuteur’. Verdeling door de executeur-afwikkelingsbewindvoerder? Huijgen, WPNR (2004) 6587, EstateTip Review 2004-30;

Schols B.M.E.M., Enquête ontwikkeling ‘driesterrenexecuteur’ in de praktijk, EstateTip Review 2004-31;

Schols B.M.E.M., De stekker uit de verdeling trekken is géén handeling in de zin van artikel 30 SW 1956. Oftewel begin ieder flexibel ‘langstlevendetestament’ met een ‘verdeling’ [+ bijlage], EstateTip Review 2004-32;

Schols B.M.E.M., Tweemaal goud voor de ‘driesterrenexecuteur’! De uitslagen van de enquêtes, EstateTip Review 2004-36;

Schols B.M.E.M., Tikt er een tijdbom onder uw ouderlijke boedelverdeling? Maak hem onschadelijk met de ‘OBV-plus’!, EstateTip Review 2004-39;

Schols B.M.E.M., Hebben we buiten de Belgische fiscale waard gerekend of toch op zijn Nederlands fiscaal finaal verrekend? Nederbelgen mogen blijven doen ‘alsof’!, EstateTip Review 2004-41;

Schols B.M.E.M., Een ouderlijke boedelverdeling onder voorwaarde is nog géén voorwaardelijke erfstelling, oftewel de ene legitimaris is de andere niet, EstateTip Review 2004-42;

Schols B.M.E.M., Gelukkig is het nieuwe erfrecht nog heel nieuw. Belang van de ‘erfrechtelijke foutmelding’ in rechte gebleken, EstateTip Review 2004-43;

Schols B.M.E.M., ‘The Models’ delen sterren uit. De wonderbaarlijke bevoegdheden van de turbo-executeur [+ bijlage], EstateTip Review 2004-45;

Schols B.M.E.M, Driemaal is scheepsrecht! Met verschijnen van nieuw ‘Asserdeel’ zaligverklaring van driesterrenexecuteur een feit, EstateTip Review 2005-03;

Schols B.M.E.M, Beschikkingsonbevoegdheid staat in de sterren, ook bij een ouderlijke boedelverdeling. ‘Freigabe’ van de erfrechtelijke wielklem met behulp van de ‘EX-SCAN’ [+ bijlage], EstateTip Review 2005-06;

Schols B.M.E.M , Overblijfselen van de ‘Lex Limburgia’ in het nieuwe erfrecht aangetroffen? ‘Verhoeven-Peters’ is echter niet verlaten!, EstateTip Review 2005-07;

Schols B.M.E.M., De notariële postduif als betrouwbare executeur. Kennisgevingsverplichting uiterste wil geprivatiseerd, EstateTip Review 2005-09;

Schols B.M.E.M., Mag het ‘ietsje’ oftewel een kwartje minder zijn? Standpunt Belastingdienst inzake hoogte rente bij ‘papieren schenking’ (Specialistenteam successie/schenking ’s-Hertogenbosch 4 januari 2005), EstateTip Review 2005-11;

Schols B.M.E.M., De Belgische gemeenschapsclausule. Aanwinst voor onze nieuwe ‘Hollandse gemeenschap’ (derde tranche)?, EstateTip Review 2005-15;

Schols B.M.E.M., Een schenking is nog steeds een eenzijdige overeenkomst en géén eenzijdige rechtshandeling?! De ‘snelle aanvaardingsregel’ en de notariële vastlegging, EstateTip Review 2005-16;

Schols B.M.E.M., De ‘piramide-scan’. Een testamentaire driehoekscontrole, EstateTip Review 2005-17;

Schols B.M.E.M., Het ‘broedertwist’-testament. Gebruik het ‘meeste stemmen gelden-bewind’ oftewel de ‘democratieclausule’, EstateTip Review 2005-18;

Schols B.M.E.M., Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, welke estate planner maakt de mooiste opschortende voorwaarde van het land? De Belgische spiegelschenking EstateTip Review 2005-19;

Schols B.M.E.M., Boedelmenging in concreto blijft in fiscalibus boedelmenging in abstracto?! (II) De stand van zaken, EstateTip Review 2005-23;

Schols B.M.E.M., Een nieuw fenomeen: ‘de aanstelling van de Maastrichtse notariële erfrechtelijke beheerder’. Artikel 3:168 BW biedt uitkomst bij het ontstaan van een ‘vereffeningsgat’, EstateTip Review 2005-26;

Schols B.M.E.M., Habemus… executeur! Maak een synthese tussen executele en afwikkelingsbewind, EstateTip Review 2005-32;

Schols B.M.E.M., ‘Onzuivere’ verrekenslimmigheden (Hof Amsterdam 28 juli 2005). Zuiver facultatief wederkerig finaal verrekenbeding valt onder artikel 9 SW 1956, EstateTip Review 2005-33;

Schols B.M.E.M., Een gewaarschuwd notaris telt voor twee! Het nog niet ‘vrijgegeven’ erfrechtelijke goud gaat nu ook tuchtrechtelijk naar de executeur, EstateTip Review 2005-34;

Schols B.M.E.M., Het werd geen Arnhem of Den Bosch, maar Den Haag (HR 16 september 2005). ‘Opvolgende verdeling’ in de zin van artikel 3 WBR lijkt nog wel degelijk mogelijk? EstateTip Review 2005-38;

Schols B.M.E.M., Het moet niet veel gekker worden? Estate planners werken immers vaak met de ‘oudere medemens’ oftewel hypotheekvrije panden!, EstateTip Review 2005-39;

Schols B.M.E.M., De notaris in zijn laatste ongedaanmakingsuurtjes (art. 4:18 BW). Al is ‘moeder’ erfrechtelijk niet over tijd, dan is er ook het boedelregister nog, EstateTip Review 2005-45;

Schols B.M.E.M., Het leven is goed in het Brabantse land en de zakelijke rente bij een‘papieren schenking’ minimaal 6% (Specialistenteam successie/schenking ’s-Hertogenbosch d.d. 29 augustus 2005), EstateTip Review 2005-46;

Schols B.M.E.M., Tweemaal een half huis is een heel huis zonder overdrachtsbelasting. Artikel 7 en 12 WBR als kleine troostprijs voor de ‘opvolgende verdeling’?, EstateTip Review 2005-47;

Schols B.M.E.M., De papieren schenking crossing the Brabantse border oftewel wat vindt het ‘Krossteam’ ervan? (Specialistenteam successie/schenking Utrecht-Gooi d.d.16 november 2005), EstateTip Review 2005-48;

Schols B.M.E.M., Is de notariële estate planner belastinginspecteur of belastingadviseur? Zwijgen of spreken? (Hof Amsterdam 24 november 2005), EstateTip Review 2005-51;

Schols B.M.E.M., Overlijden is een onvoorziene omstandigheid, maar ‘vreemdgaan’ niet? (Kantonrechter Dordrecht 7 juli 2005), EstateTip Review 2005-52;

Schols B.M.E.M., Alle kleinkinderen blijken ‘tweelingen’ te zijn. Artikel 27 SW 1956 laat lopende dakpantermijnen aflopen, EstateTip Review 2006-01;

Schols B.M.E.M., Wat blijft over van een fideï-commis? Beter hypothecair dan onderhands verteren, EstateTip Review 2006-04;

Schols B.M.E.M., Derde ster wederom van graniet. Minderjarigentoezicht terecht, zij het op ‘onjuiste gronden’, EstateTip Review 2006-05;

Schols B.M.E.M., Het ‘open deurtje’ is geen open deur, oftewel géén getuige is twee getuigen, EstateTip Review 2006-07;

Schols B.M.E.M., De ‘al dan niet’-theorie. Artikel 4:188 BW als mini-handboek boedelafwikkeling [+ bijlage], EstateTip Review 2006-12;

Schols B.M.E.M., Erfrechtelijke absolutie voor de ‘dronken vrouw’ met het ‘grote keukenmes’. Géén onwaardigheid als bedoeld in artikel 4:3 BW, EstateTip Review 2006-13;

Schols B.M.E.M., Van ‘Kettenschenkung’ tot ‘kettingschenking’. Waar zit de zwakke schakel? EstateTip Review 2006-15;

Schols B.M.E.M., ‘Opvolgende literatuur’ over ‘opvolgende verdeling’. Nader verdelen in de zin van artikel 3 lid 1 letter b WBR. Welles of nietes? EstateTip Review 2006-16;

Schols B.M.E.M., Executeur breekt ook al in op het Nederlandse burgerlijk procesrecht. Artikel 4:145 BW leidt zelfs tot ‘niet-ontvankelijkheid’, EstateTip Review 2006-17;

Schols B.M.E.M., Het voorwaardelijk afstandslegaat als alternatief voor de verticale erfstelling? ‘Evenwel’ en ‘onmiskenbaar’ géén recht van overgang verschuldigd! (Conclusie A-G Niessen 3 augustus 2006), EstateTip Review 2006-39;

Schols B.M.E.M., Derde ster in rechte (Rechtbank Den Haag 11 oktober 2006). ‘Het staat erflater vrij de door hem benoemde afwikkelingsbewindvoerder een zelfstandige beschikkingsbevoegdheid te geven.’, EstateTip Review 2006-40;

Schols B.M.E.M., De ‘executeur-testamentair’ krijgt ook ‘postuum’ een ‘derde ster’ (Hof Den Haag 1 november 2006): ‘alstoen niet, behoudens’ en ‘onverminderd legitimaire aanspraken’, EstateTip Review 2006-42;

Schols B.M.E.M., Sportieve wetenschapsbeoefening! Ook Stollenwerck geeft ‘Michelin-sterren’ aan de executeur-afwikkelingsbewindvoerder (Podium FTV 2006/52), EstateTip Review 2007-01;

Schols B.M.E.M., Who the … is Alice? Uitleg van uiterste wilsbeschikkingen ‘per analogiam’, EstateTip Review 2007-15;

Schols B.M.E.M., De ‘al dan niet’-theorie door de Zwolse voorzieningenrechter bevestigd. Artikel 4:188 BW als mini-handboek boedelafwikkeling (II), EstateTip Review 2007-19;

Schols B.M.E.M., De ‘beschonkene’ is aan de drank. Eens gegeven, blijft (een fiscaal) gegeven?, EstateTip Review 2007-22;

Schols B.M.E.M., De notaris legt (het u) uit. Van ‘extreme’ estate planning tot estate planning in extremis: Zauberhaft!, EstateTip Review 2007-24;

Schols B.M.E.M., De Hoge Raad trekt het ‘voorwaardelijk afstandslegaat’ over de successierechtelijke streep, maar laat hamvraag onbeantwoord (HR 10 augustus 2007, LJN AY9435), EstateTip Review 2007-33;

Schols B.M.E.M., Van ‘redelijkheid en billijkheid’ in het successierecht. ‘Minnen’ bij het eerste overlijden wordt niet meer gewaardeerd bij het tweede overlijden, EstateTip Review 2007-35;

Schols B.M.E.M., De ‘legatenexecuteur’ gaat tuchtrechtelijk vrijuit: goed oftewel ‘niet evident onjuist’ (Hof Amsterdam (Notariskamer) 20 september 2007), EstateTip Review 2007-37;

Schols B.M.E.M., Wat wordt de nieuwe ‘econoom’ gegund? De Hoge Raad orakelt driemaal onvoorwaardelijk voorwaardelijk, EstateTip Review 2007-40;

Schols B.M.E.M., Altijd beneficiair aanvaarden, en al helemaal na een ‘geslaagde’ estate planning, EstateTip Review 2007-44;

Schols B.M.E.M., Van exécuteur testamentaire tot Testamentsvollstrecker tot afwikkelingsbewindvoerder. Hora est!, EstateTip Review 2007-46;

Schols B.M.E.M., Katholieken mogen successierecht ‘ontgaan’. Afvullegaten, afvul..gaten of aflaten, Staatssecretaris De Jager als aanjager van de nieuwe Wet schenk-en erfbelasting (Tilburg 14 april 2008) EstateTip Review 2008-15;

Schols B.M.E.M., De obv-plus-rage. Ook het ‘beste’ testament van twee successierechtelijke werelden: vóór en na ‘De Jager’, EstateTip Review 2008-19;

Schols B.M.E.M., ‘De duif is dood.’ De testamentaire last bepaalt het erfrechtelijk klimaat, EstateTip Review 2008-21;

Schols B.M.E.M., Van Themanummers tot Voetbal International tot Rapport Moltmaker? Een successierechtelijk ‘van alles wat’ voor De Jager, EstateTip Review 2008-24;

Schols B.M.E.M., Legaat uit vrijgevigheid of als betaalmiddel? Een – in successierechtelijke context – ‘smetteloze’ natuurlijke verbintenis!, EstateTip Review 2008-25.