prof. mr. dr. B.M.E.M. Schols

prof. mr. dr. B.M.E.M. Schols

Bernard Schols (Heerlen, 1963) is hoogleraar Successierecht en Belastingen van rechtsverkeer aan de Radboud Universiteit te Nijmegen en hield onlangs ter gelegenheid van de aanvaarding dit ambt een rede onder de titel  ‘fröhliches’ successierecht (fiscale magie rondom de verkrijging ter zake des doods). Hij promoveerde eind 2007 op een dissertatie over de executeur(-testamentair).

Sinds 2004 is oud-notaris Schols vennoot bij ‘ScholsBurgerhartSchols’ estate planning te Nijmegen. Prof. Schols is onder meer als hoofdredacteur verbonden aan het tijdschrift Fiscale Berichten voor het Notariaat.